Search

 
 

5 березня відбувся ІІІ круглий стіл «Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи», організований Академією праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ. Мета заходу – обговорення нагальних питань впровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи.

Активну участь у заході взяла завідувачка кафедри філософії професор Світлана Пустовіт, яка виступила з доповіддю «Етична експертиза наукових досліджень». Доповідь викликала активне обговорення з боку учасників круглого столу, зокрема були проаналізовані науково-методологічні та організаційні питання створення комісій із питань етики при державних і приватних закладах вищої освіти, проблемні питання розвитку та підвищення кваліфікації її членів, процедурні питання щодо регламенту та стандартів роботи комісій із питань етики, а також особливості роботи таких комісій у напрямах соціальної роботи.

У круглому столі взяли участь науково-педагогічні працівники кафедр соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології Школи соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця Національного університету «Києво-Могилянської академії», Херсонського державного університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Ніжинського державного університету імені М. Гоголя та інші.

Для обговорення запропоновано такі питання: стандарт підготовки докторів філософії з соціальної роботи в Україні; нові глобальні етичні стандарти соціальної роботи і виклики підготовки докторів філософії; етична експертиза наукових досліджень; етична експертиза досліджень з соціальної роботи;  поточні проблеми кафедр соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології, що впроваджують програми підготовки докторів філософії з соціальної роботи.

В результаті проведення круглого столу були заплановані різні види діяльності та подальші зустрічі науково-педагогічних працівників кафедр соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології закладів вищої освіти України з метою розвитку етичної експертизи наукових проектів із соціальної роботи.