Search

 
 

Науково-педагогічними працівниками кафедри клінічної лабораторної діагностики продовжується активне проведення практичних занять циклів спеціалізації та тематичного вдосконалення з клінічної лабораторної діагностики, а також передатестаційних циклів із клінічної біохімії в Кабінеті лабораторної медицини центру симуляційних методів навчання НМАПО імені П. Л. Шупика.

Причому більшість таких занять проводяться спільно зі спеціалістами міжнародного партнеру Кабінету лабораторної медицини - компанією Mindray.

11 березня практичне заняття слухачів циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання клінічної біохімії», що проводила завідувач кафедри професор Ганна Луньова, відвідала декан факультету підвищення кваліфікації викладачів Лариса Бабінцева. Відбулась плідна дискусія зі слухачами про перспективи розвитку післядипломної медичної освіти та їх баченням щодо форм і строків навчання. Особливістю заняття стало набуття практичних навиків і робота в режимі запитання-відповідь спільно з аплікантом-методистом В. Мандрико та спеціалістом із продукції компанії Мindray Т. Деменіною.

Присутні дійшли згоди, що такий спосіб проведення занять є надзвичайно актуальним і цікавим, потребує продовження та вдосконалення. Слухачі мають унікальну можливість відпрацьовувати практичні навики на сучасному лабораторному обладнанні з прямим контролем апліканта-методиста компанії Мindray, а також з′ясовувати всі важливі технологічні аспекти роботи на аналізаторах, проведення підготовки устаткування до роботи та вирішення питань у разі поломки обладнання. Тісна співпраця викладача та апліканта-методиста протягом заняття дозволяє надати всю практичну інформацію для спеціалістів лабораторної медицини.