Search

 
 

12 лютого 2019 року відбувся захист дисертаційної роботи Марії Нехаєнко, асистента кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П. Л. Шупика «Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої терапії хронічних гастродуоденітів у підлітків» (14.01.10 – педіатрія) на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.10. – «Педіатрія» у спеціалізованій вченій раді Д.26.553.01 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю «Педіатрія», «Акушерство та гінекологія», при ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» (04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 8; тел. 483-90-56).

Науковий керівник – Г. Бекетова, д. мед. н., професор, завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань (НМАПО імені П. Л. Шупика). Опоненти:

О. Шадрін, д. мед. н., професор, завідувач відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»);

В. Лукашук, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 5 (НМУ імені О. О. Богомольця МОЗ України).