Search

 
 

Переосмислення підходів у сучасній медичній післядипломній освіті передбачає практичну реалізацію найновіших ідей. Серед таких є широке запровадження на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії ОСКІ (OSCE) – об’єктивного структурованого клінічного іспиту. 

На сьогодні - це стандартний метод визначення компетентності та оцінювання клінічних навичок у США, Великій Британії, Канаді та інших розвинених країнах.

Метою даного нововведення було підвищити ефективність підготовки лікарів-інтернів шляхом активізації навчання. Необхідність впровадження подібних форм навчання і контролю викликана тим, що в процесах прийняття рішень з питань надзвичайних ситуацій, ключову роль відіграють не тільки алгоритми, а й особистий досвід лікаря, який завдяки OSCE можна придбати на різних імітаційних станціях.

27 лютого 2019 року на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії з метою визначення рівня теоретичних знань та практичних навиків під час перехідного іспиту лікарів-інтернів першого року навчання за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» було використано систему ОСКІ (OSCE). При цьому оцінювання знань по окремим станціям ‒ «Кардіальна станція», «Передопераційний огляд пацієнта», «Тяжкі дихальні шляхи», «Сердечно-легочная реанимация» та ін.

Для підготовки даних станцій на кафедрі була проведена велика робота в ході якої були визначені критерії, які могли бути об'єктивно оцінені в змодельованої складної клінічної ситуації. Найбільші труднощі у лікарів-інтернів викликали перші дві симуляції станції. Тому у подальшому слід буде більш прискіпливо саме за цими напрямками підвищувати рівень викладання та відпрацьовувати практичні навички з інтернами.

Як зазначив після іспиту завідувач кафедри професор Олег Лоскутов на дебрифінгу, такий сучасний стандартизований метод як ОСКІ, дозволяє швидко, ефективно та об’єктивно оцінювати знання інтернів. На заключній конференції виступили усі викладачі кафедри, побажавши присутнім лікарям-інтернам врахувати зроблені зауваження що, у подальшому, нарівні з кропіткою повсякденною працею, сприятиме підвищенню їхнього рівня підготовленості до клінічної практики.