Search

 
 

Кафедрою патологічної та топографічної анатомії з 18 лютого по 4 березня вперше проведено цикл тематичного удосконалення «Цитопатологія захворювань легень та щитоподібної залози».

Слухачі навчалися за планом і програмою з питань цитологічної діагностики захворювань легень і щитоподібної залози. Навчання проводилось на базі науково-дослідного відділу патологічної анатомії Національного інституту раку МОЗ України під керівництвом і за участі професора Лідії Болгової. Слухачі засвоїли цитоморфологічні ознаки пухлин легень – плоскоклітинного, залозистого, недиференційованого дрібноклітинного та крупноклітинного типів раку, карциноїдних пухлин, циліндроми, вдосконалили навики диференційної діагностики між зазначеними пухлинами та хронічними специфічними захворюваннями – туберкульозом, саркоїдозом та іншими гранульоматозними патологіями.

Крім того, слухачам запропоновано теоретичний курс і практичні навики з цитологічної діагностики захворювань щитоподібної залози – тиреоїдітів різних типів, аденом і раку – папілярного, фолікулярного, медулярного типів, їх диференційних ознак; ознайомлення з імуноцитохімічними реакціями при різних гістологічних варіантах пухлин щитоподібної залози, результати яких суттєво впливають на вибір тактики лікування пацієнтів.

Завершився навчальний цикл заліком на кафедрі, який проведено комісією у складі завідувача кафедри патологічної та топографічної анатомії професора Олени Дядик, професора Лідії Болгової та доцента кафедри Світлани Руденко, під час якого слухачі продемонстрували тверді знання з питань цитологічної діагностики захворювань легень і щитоподібної залози. Випускникам циклу запропоновано подальше навчання за іншими програмами з цитологічної діагностики різних онкологічних і неонкологічних захворювань.