Search

 
 

28 лютого 2019 року відбулося чергове засідання вченої ради хірургічного факультету.

У своїй доповіді професор Юрій Вдовиченко зупинився на основних моментах виконання навчально-виробничого плану в 2018 році кафедрами хірургічного факультету та наголосив на важливості подальшої розробки, планування та впровадження у навчальний процес короткотривалих циклів тематичного удосконалення з дистанційними формами навчання.

Вченою радою затверджено «Комплексний план роботи хірургічного факультету з реалізації стратегічних напрямків розвитку у 2019 році», основні аспекти якого висвітлив у доповіді голова вченої ради, декан хірургічного факультету Володимир Шуба. Також він проінформував присутніх про динаміку роботи кафедр факультету впродовж 2016 - 2018 рр. за результатами рейтингового оцінювання.

Завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії професор Сергій Саволюк у своїй доповіді поділився досвідом роботи кафедри, яка тричі поспіль займає 1-е місце на хірургічному факультеті за результатами внутрішнього рейтингу Академії.

Доцент Марина Тріщинська, завідувач відділу моніторингу якості діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика, висвітлила перспективи подальшого удосконалення рейтингових показників.

На засіданні обговорено та рекомендовано до затвердження вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика теми ініціативно-пошукових НДР кафедр: анестезіології та інтенсивної терапії, комбустіології та пластичної хірургії, ортопедії і травматології № 2.

Зацікавлення присутніх викликала тема наукової роботи аспіранта кафедри хірургії та трансплантології Рашіда Х. Р. Манасри, яку рекомендовано до затвердження вченою радою Академії.

Згідно з порядком денним, заслухано звіти про перевірки баз стажування інтернів кафедр (хірургії та судинної хірургії, ортопедії і травматології № 1), аналіз виконання рішень ректорату, вчених рад НМАПО імені П. Л. Шупика та хірургічного факультету. Також на засіданні обговорили проблему кадрового резерву на кафедрах хірургічного факультету та розглянули і затвердили навчально-методичну документацію.

Насамкінець, члени вченої ради одноголосно прийняли рішення рекомендувати кандидатуру професора кафедри торакальної хірургії та пульмонології, д. мед. н., доцента Бориса Кравчука для присвоєння вченого звання професора кафедри торакальної хірургії та пульмонології.

Із заключним словом виступив голова засідання доцент Володимир Шуба, подякувавши членам вченої ради та запрошеним і побажавши наснаги на подальшу плідну співпрацю.