Search

 
 

28 лютого 2019 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) відбулася проміжна атестація лікарів-інтернів за спеціальністю «Хірургія» 1 року навчання (випуск 2018 року).

До атестації були допущені всі 20 лікарів-інтернів, які виконали в повному обсязі навчальну програму (лекції, семінари, практичні заняття за основним фахом та циклами суміжних дисциплін), представили індивідуальну документацію (залікова книжка, індивідуальні плани та реферати (2), характеристики з баз заочного стажування, цифрові та текстові звіти щодо обсягу виконаної роботи на очному та заочному циклах навчання в інтернатурі, щоденники, індивідуальні плани підготовки, протоколи реєстрації освоєння практичних навиків та вмінь).

Під час проведення атестації лікарі-інтерни засвідчили доволі високі теоретичні знання як з базових фундаментальних дисциплін, так і з фахової підготовки та суміжних спеціальностей.

Відмічено достатній рівень оволодіння базовими практичними навиками та вміннями, маніпуляціями та оперативною технікою згідно представлених реальних показників цифрових звітів, в тому числі сучасних лапароскопічних та ендоскопічних хірургічних технологій.

Наприкінці іспиту, професор Сергій Саволюк наголосив на необхідності подальшого вдосконалення фахового рівня лікарів-інтернів під час проходження інтернатури на базах заочного стажування, які будуть перевірятися співробітниками кафедри впродовж року згідно затвердженого плану.