Search

 
 

21 - 22 лютого 2019 року в м. Чернівці відбулась конференція присвячена важливим питанням перинатальної медицини за участі лікарів із України та Молдови.

Співробітники кафедри неонатології НМАПО імені П.Л. Шупика представили доповіді в секції «Неонатологія. Неонатальна хірургія» на тему «Неонатальний сепсис: сучасні погляди, менеджмент та питання антибіотикорезистентності» (чл.-кор. НАМН України, професор Є. Шунько, доцент Ю. Краснова, доцент О. Лакша), «Перинатальне програмування – важливості неонатального вікна» (професор О. Жданович), «Перинатальні фактори ризику некротизуючого ентероколіту новонароджених» (професор А. Пісарєв, Ю. Аубекерова).  

Програма конференції включала лекції, майстер-класи та круглі столи з важливих питань неонатології, а також мультидисциплінарної взаємодії між акушер-гінекологами неонатологами та дитячими хірургами - з питань надання допомоги новонародженим з перинатальною патологією.