Search

 
 

28 лютого 2019 року лікарі-інтерни неонатологи завершили перший очний цикл навчання дворічної інтернатури з неонатології. На кафедрі неонатології протягом 6 місяців очної частини інтернатури проходили навчання 14 неонатологів-інтернів. Атестація відбулась після захисту лікарями навчальних історій хвороби новонародженої дитини. 

При атестації враховувалися результати за трьома напрямками: складання комп`ютерного іспиту, відпрацювання практичних навичок та складання теоретичного іспиту. Середній бал за результатами атестації неонатологів-інтернів зі спеціальності «Неонатологія» – 4,57, що свідчить про належний рівень підготовки та гарного засвоєння матеріалу.

Результати анонімного анкетування інтернів свідчать про задовільне ставлення до якості викладання на кафедрі неонатології та на суміжних кафедрах. За результатами пропозицій, наданих інтернами під час анкетування, будуть проведені відповідні коригуючі дії щодо покращення навчального процесу на першому очному циклі інтернатури за спеціальністю «Неонатологія».

Із завершенням атестації за І рік навчання лікарів-інтернів привітали завідувач кафедри неонатології професор Є. Шунько, професор кафедри А. Писарєв, доцент Ю. Краснова та завуч кафедри, доцент О. Лакша. Лікарі неонатологи продовжать навчання на заочному циклі інтернатури протягом 11 місяців у пологових будинках, перинатальних центрах та лікарнях Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Київської областей та м. Києва.

Таким чином, результати проміжної атестації в цілому показали достатній рівень теоретичної та практичної підготовки неонатологів-інтернів.