Search

 
 

Шкідливі та небезпечні виробничі умови праці складають від 25 до 50 % у структурі причин виникнення та поглиблення перебігу хвороб і функціональних порушень осіб працездатного віку.

Профілактика професійної та виробничо-зумовленої захворюваності – це система соціально-економічних, організаційних, технологічних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів.

Як зазначав академік Ю. Кундієв: «Успішна діяльність у галузі медицини праці можлива лише за умов найвищого рівня відповідальності за життя, здоров’я і працездатність тих, хто працює». Реалізація цього можлива лише за умови високого рівня компетенції лікарів медицини праці та лікарів-профпатологів.

В теперішній час реформування галузі охорони здоров’я України приділяється вагоме значення діяльності професійних об’єднань лікарів у реалізації неформальної післядипломній освіті лікарів. Тому, за ініціативою доцента кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НМАПО імені П. Л. Шупика Н. Гречківської 22 січня 2019 р. зареєстрована Громадська організація «Всеукраїнська асоціація лікарів-профпатологів та лікарів медицини праці», яка розташувалась за адресою: 03143, м. Київ, вул. Заболотного, 150 А, офіс 5. Членами правління якої стали: О. Глух, С. Лисиця, Н. Гречківська, С. Сова, С. Гулько. Головою організації обрана – Наталія Гречківська.

Наразі - це єдина в Україні громадська організація в галузі медицини праці та професійної патології.