Search

 
 

27 лютого слухачі кафедри громадського здоров’я, які проходять передатестаційний цикл за спеціальністю «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища», відвідали лабораторію гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» для засвоєння практичних навичок з визначення хімічних канцерогенних речовин в атмосферному повітрі, воді, ґрунті та харчових продуктах.

Лабораторія гігієни канцерогенних факторів є єдиною в Україні, яка займається розробкою методів визначення канцерогенних сполук у різних об‘єктах навколишнього середовища та здійснює їх регламентацію за умов ізольованого, комбінованого та комплексного впливу з обґрунтуванням їх гранично допустимих концентрацій в усіх середовищах та продуктах харчування, розробляє методичні підходи та принципи гігієнічного нормування канцерогенонебезпечних чинників у довкіллі.

Слухачі циклу ознайомилися з базою даних вмісту канцерогенних сполук класів поліциклічних ароматичних вуглеводнів, нітрозамінів та важких металів від викидів промислових підприємств різного профілю, теплових електростанцій, транспортних засобів, об‘єктів довкілля, продуктах промислового та побутового призначення, сільськогосподарській продукції, продуктах харчування рослинного та тваринного походження тощо, яку створено в лабораторії.

Професор, д.мед.н Ігор. Черниченко (керівник лабораторії з 1991 по 2017 рік) за допомогою практичних прикладів (кейсів) проілюстрував слухачам встановлення дозових та часових залежностей між рівнем забруднення довкілля канцерогенами та рівнями захворюваності на рак.

Під керівництвом д.біол.н. старшого наукового співробітника лабораторії Ольги Литвиченко слухачі обговорили проблемні питання ідентифікації та кількісного вимірювання канцерогенних речовин класів поліциклічних ароматичних вуглеводнів та нітрозамінів в атмосферному повітрі, повітрі робочої зони та викидах підприємств, у харчових продуктах, воді, ґрунті.

Дякуємо дирекції ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» за можливість ознайомитися з практичними аспектами ідентифікації та кількісного вимірювання канцерогенних речовин в об’єктах навколишнього середовища. Отримані знання будуть безперечно корисні фахівцям, які займаються лабораторними дослідженнями хімічних факторів довкілля, у їх повсякденній роботі.