Search

 
 

21 лютого 2019 року на кафедрі організації і економіки фармації НМАПО імені П. Л. Шупика відбулась атестація провізорів-інтернів (підсумкова оцінка рівня засвоєння навчальної програми інтернатури у формі співбесіди за білетною системою).

На кафедрі організації і економіки фармації пройшли очну частину інтернатури 15 провізорів–інтернів. Середній бал за результатами атестації провізорів-інтернів на одержання звання провізора–спеціаліста зі спеціальності «Загальна фармація» - 3,93, що свідчить про збереження належного рівня підготовки та гарного засвоєння матеріалу щодо системи сертифікації ЛЗ, організації системи обліку та звітності в аптечних закладах, характеристики гомеопатичних засобів, фальсифікації ЛЗ, основних принципів стандартизації фармацевтичної продукції, основ фармакоекономіки, елементів належної аптечної практики.

Результати анонімного анкетування провізорів-інтернів свідчать про задовільне ставлення до якості викладання на кафедрі та на суміжних кафедрах Академії. Було зроблено відповідні висновки щодо покращення учбового процесу на очному циклі інтернатури за спеціальністю «Загальна фармація». Випускники завірили, що отримані знання будуть успішно використовувати у практичній роботі.

Із завершенням атестації випускників привітали декан медико-профілактичного та фармацевтичного факультету, професор В. Трохимчук, завідувач кафедри В. Гульпа, професор М. Пономаренко та завуч кафедри, доцент О. Тернова.

Таким чином, результати заключної атестації в цілому та на її окремих етапах, показали достатній рівень теоретичної та практичної підготовки провізорів-інтернів.