Search

 
 

21 лютого 2019 року відбулося чергове засідання Асоціації анестезіологів м. Києва (голова Асоціації – завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика доктор медичних наук професор А. Біляєв). Засідання відбулося на базі Інституту раку МОЗ України за підтримки адміністрації інституту.  

В першій частині засідання виступила заступник головного лікаря Київського міського центру крові з якості надання медичних послуг Оксана Мулярчук щодо належного використання компонентів крові. В першій частині своєї доповіді вона розповіла про роботу служби крові в м. Києві, банках крові, створених на базах лікувальних закладів м. Києва, оновленій правовій базі по трансфузії компонентів крові. Звернула увагу на належне ведення медичної документації. В другій частині доповіді була акцентована увага на особливостях заготівлі, зберігання та використання компонентів крові. Актуальність повідомлення О. Мулярчук була засвідчена активною дискусією після її доповіді.

У другій частині засідання виступили анестезіологи відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку С. Лисих та Ф. Загоруйко. Доповідачі поділились враженнями від стажування в одному з найбільших госпіталей Стамбулу (Туреччина). С. Лисих стажувалась в напрямку «трансплантологія» та розповіла про особливості роботи даної служби в Туреччині, навела клінічні приклади успішної трансплантації. Особливий наголос зроблено на особливостях анестезіологічного забезпечення операцій з трансплантації, а саме, особливостях оперативних втручань, моніторингу та забезпечення безпеки і підтримання вітальних функцій як у донора, так і у реципієнта. Ф. Загоруйко доповів переважно про роботу відділення інтенсивної терапії, організацію лікувального процесу, основні підходи до терапії та функції медперсоналу.

У заключній частині засідання професор Біляєв у своїй доповіді «Малооб’ємна інфузійна терапія» акцентував увагу на особливостях обміну рідини у хворих в критичному стані. Навів сучасні уявлення щодо будови капіляру, факторів, які впливають на трансфер рідини з судинного русла в інтерстиційний простір. Були наведені сучасні дослідження, що підтверджують нові дані. В зв'язку з чим, були розглянуті підходи до проведення інфузійної терапії, а саме, новий напрямок - малооб'ємна інфузійна терапія з використанням гіпертонічних розчинів. Обговорювались переваги та недоліки використання даного виду розчинів у хворих в критичному стані з урахуванням особливостей обміну води у вищезазначеної категорії пацієнтів. Була наведена сучасна доказова база по використанню різних видів розчинів у пацієнтів в критичному стані.


Всі доповіді викликали активне емоційне зацікавлення, проводилось жваве обговорення кожного повідомлення.