Search

 
 

Відповідно до плану роботи деканату факультету підвищення кваліфікації викладачів 8 лютого відбувся моніторинг якості діяльності кафедри клінічної лабораторної діагностики деканом факультету д.біол.н. Ларисою Бабінцевою.

На зборах обговорено поточні питання діяльності та планування циклів кафедри на 2020 рік із визначенням актуальних тематик, проаналізовано результати внутрішнього рейтингу кафедри за 2018 рік. Науково-педагогічні працівники (НПП) кафедри на чолі з завідувачем професором Ганною Луньовою ознайомили декана з виконанням зауважень і пропозицій щодо своєї діяльності за результатами минулорічної перевірки. Окремо розглянуто питання щодо навчально-методичної роботи кафедри в 2019 році, зокрема виконання педагогічного навантаження обсягом до 600 годин, оформлення індивідуальних планів НПП, протоколів навчально-методичних нарад кафедри, журналу взаємовідвідувань занять НПП та завідувачем кафедри, коректування посадових інструкцій і функціональних обов′зків НПП.

Важливою темою для обговорення між деканом і завідувачем кафедри стало ведення моніторингу управління ризиками відповідно до запропонованої деканатом у 2018 році таблиці, а також можливостей кафедри доєднатись до впровадження на факультеті системи Інтранет.  

Деканом були надані пропозиції для покращення роботи кафедри з урахуванням запобігання ризиків по всім напрямам діяльності.