Search

 
 

14 лютого 2019 року відбулося чергове засідання постійно діючої комісії на базі Київської міської клінічної лікарні №4.

Проведення засідань на клінічних базах вже стало доброю традицією. Це дає можливість отримати інформацію щодо співпраці лікарів закладу охорони здоров’я та науково-педагогічних працівників кафедр безпосередньо від лікарів та керівництва закладу, провести анкетування та пропозиції впровадити в роботу кафедр.

Під час засідання було розглянуто чимало питань, а саме:

  1. Інформація про виконання лікувально-діагностичної роботи клінічними кафедрами Академії та структурними підрозділами у 2018 році (проректор з навчально-педагогічної та лікувальної роботи д.мед.н., професор Р. Моісеєнко, завідувач сектору з лікувальної роботи доцент Е. Мурзіна).
  2. Про результати анкетування задоволеності керівництва та лікарів НДСЛ «Охматдит» співпрацею з клінічними кафедрами, що розташовані у лікарні (завідувач сектору з лікувальної роботи доцент Е. Мурзіна).
  3. Про стан співпраці клінічних кафедр НМАПО імені П. Л. Шупика та КМКЛ №4 (проректор з навчально-педагогічної та лікувальної роботи д.мед.н., професор Р. Моісеєнко, головний лікар КМКЛ№4 Т. Мостепан).
  4. Інформація про лікувально-діагностичну роботу кафедр терапевтичного факультету (голова комісії з лікувальної роботи терапевтичного факультету проф. В. Губенко).
  5. Інформація про лікувально-діагностичну роботу кафедр Інституту стоматології (голова комісії з лікувальної роботи Інституту стоматології доцент І. Паливода).
  6. Про стан впровадження обліку результатів лікувально-діагностичної роботи в єдину систему електронного документообігу та затвердження плану-графіку проведення тренінгів відповідальних на кафедрах та факультетах/інститутах за лікувальну роботу щодо впровадження обліку результатів лікувально-діагностичної роботи в єдину систему електронного документообігу (завідувач сектору з лікувальної роботи доцент Е. Мурзіна).
  7. Інформація про нормативно-правову базу встановлення доплат за шкідливі умови праці (завідувач кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології проф. Г. Пилягіна, голова профкому проф. В. Бугро).
  8. Розгляд проекту Положення про лікувально-діагностичну роботу комісії з лікувальної роботи факультеті/інституту (завідувач сектору з лікувальної роботи доцент Е. Мурзіна).
  9. Актуальна тема: «Стан інфекційної захворюваності в Україні» (завідувач кафедри інфекційних хвороб професор О. Дуда).

Головний лікар КМКЛ №4 Т. Мостепан та її заступники високо оцінили співпрацю з кафедрами, що розташовані у лікарні, а саме, інфекційних хвороб (зав. кафедри проф. О. Дуда), кардіології (зав. кафедри проф. М. Долженко), ортопедії і травматології №2 (зав. кафедри проф. М. Анкін). Відмітили підвищення професійного рівня лікарів лікарні та можливість здійснення безперервного професійного розвитку на робочому місці, коли працюєш рука об руку з професорами та доцентами.

 

проф. О. Дуда                проф. М. Долженко                          


проф. О. Радомський

Голова комісії професор Р. Моісеєнко ознайомила присутніх з узагальненими результатами з лікувально-діагностичної роботи клінічних кафедр Академії. На комісії обговорено питання введення кількісного індикатора лікувально-діагностичної роботи, що є сумою абсолютних показників всіх видів надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками кафедр. Для більш обґрунтованого співставлення результатів показник розраховуються на 1 посаду науково-педагогічного працівника, який здійснює лікувально-діагностичну роботу.

Голова комісії з лікувальної роботи терапевтичного факультету проф. В. Губенко надав інформацію про динаміку виконання лікувально-діагностичної роботи науково-педагогічними працівниками кафедр факультету за останні роки. Наголосив, що у 2018 році показники надання медичної допомоги суттєво збільшилися.

Голова комісії з лікувальної роботи Інституту стоматології доцент І. Паливода проінформував про лікувально-діагностичну роботу кафедр Інституту у 2018 році.

Комісія з клінічної роботи заслухала питання щодо стану впровадження обліку результатів лікувально-діагностичної роботи в єдину систему електронного документообігу. Завідувач сектору з лікувальної роботи доцент Е. Мурзіна надала інформацію щодо всіх видів діяльності з лікувально-діагностичної роботи, які будуть обліковуватися та був затверджений план-графік проведення тренінгів відповідальних на кафедрах та факультетах/інститутах за лікувальну роботу для впровадження обліку результатів лікувально-діагностичної роботи в єдину систему електронного документообігу: 

19.03.2019

- кафедри терапевтичного факультету та МПФ

25.03.2019

- кафедри хірургічного факультету

27.03.2019

- кафедри Інституту сімейної медицини

28.03.2019

- кафедри педіатричного факультету та УДІР

02.04.2019

- кафедри факультету підвищення кваліфікаціх викладачів та Інституту стоматологіїКомісією було розглянуто питання щодо втрати чинності наказу МОЗ України, який встановлював доплати до посадового окладу за шкідливі умови праці науково-педагогічним працівникам. Виступала професор Г. Пилягіна з питань правової бази встановлення доплат. Запропонувала звернутися до профспілкового комітету Академії з пропозицією розглянути питання преміювання або іншого виду заохочення науково-педагогічних працівників кафедр, де були встановлені доплати за шкідливі умови праці. Професор Г. Пилягіна запропонувала підходити диференційовано до цього питання: в першу чергу повинні отримувати заохочення науково-педагогічні працівники кафедр, які мають зароблені кошти, по-друге заохочення надавати працівникам, які працюють не менше ніж на 0,5 ставки і спочатку асистенти кафедр, які безпосередньо здійснюють лікування стаціонарних хворих; обов’язково враховувати клінічну базу, на якій працює науково-педагогічний працівник.

Наступне засідання комісії заплановано на 04.04.2019 р. в умовах КМКЛ №9.