Search

 
 

З початку року на базі кафедр анестезіології та ІТ і кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій НМАПО імені П. Л. Шупика ДУ «Інститут серця МОЗ України», виконано вже понад 300 оперативних втручань. Серед них велика кількість унікальних операцій з великим хірургічним та анестезіологічним ризиком.

Однією з таких операцій є повний дебранчінг з подальшим ендопротезуванням аневризми грудного відділу аорти.

Згідно статистики, у США щорічно діагностується 2000 випадків аневризми аорти. Поширеність цього захворювання складає 5 - 20 випадків на 1 млн. населення в рік. При патологоанатомічних дослідженнях загиблих від нетравматичних причин, аневризма аорти виявляється в 1,5% випадків. При відсутності хірургічного лікування смертність протягом 3 міс. у подібного контингенту хворих становить 90%.

Впровадження в клінічну практику ендопротезування аорти суттєво змінило уявлення про хірургічне лікування патології грудної аорти. В даний час великий інтерес представляє гібридний метод хірургічної корекції захворювань грудного відділу аорти, який в даний час активно впроваджується в ДУ «Інститут серця МОЗ України».

Порівняльні результати лікування та менша кількість ускладнень в порівнянні з традиційним методом оперативного лікування, роблять даний підхід кращим вибором при лікуванні пацієнтів з високим хірургічним ризиком. Гібридна хірургія грудної аорти включає в себе поєднання ендопротезування і дебранчінг гілок дуги аорти.

Дебранчінг (англ. debranching) - це метод гібридної корекції аневризм аорти, суть якого полягає в попередньому шунтуванні (протезуванні) великих гілок аорти з метою їх перемикання і подальшої імплантації стент-графтів в аневризматично розширений відділ аорти. В результаті подібного втручання мінімізується ризик ішемічних ускладнень і летальних випадків у порівнянні з відкритими хірургічними операціями, за рахунок зменшення часу перетискання аорти, часу штучного кровообігу і тривалості ішемії головного мозку та внутрішніх органів.

Одна з таких операцій нещодавно була виконана під керівництвом завідуючого кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій НМАПО імені П. Л. Шупика, д.мед.н., чл. – кор. НАМНУ, проф.Б. Тодуровим.

У проведенні операції брали участь дві хірургічних і одна анестезіологічна бригади.

Анестезіологічне забезпечення подібного типу оперативних втручань зажадало застосування нових підходів та методів, які з успіхом впроваджуються на кафедрі, що передбачають одночасну регуляцію гемодинаміки, серцевої діяльності та церебрального кровотоку.

Тривалість операції склала близько чотирьох годин. Переведення на самостійне дихання було через 3 години. В даний час пацієнт готується до виписки.