Search

 
 

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам Академії за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки у 2017 - 2018 роках.

Меценатство та благодійництво - це рух душі, безкорисна щедрість та добра воля дарувальника. Факт поповнення фондів бібліотеки НМАПО імені П. Л. Шупика вашими науковими доробками - показник престижу нашої книгозбірні, її місце в суспільному житті, яскраве свідчення опікування її долею та прагнення становлення медицини України європейського рівня.

Ми завжди щиро і безмежно вдячні за подаровані видання, бо впевнені - вони обов'язково знайдуть свого читача і стануть важливою складовою частиною потужного бібліотечно-інформаційного простору Академії.

Список видань, подарованих бібліотеці співробітниками Академії впродовж 2017- 2018 років

 1. За ред. Вороненка Ю. В., Шекери О. Г., Губського Ю. І. та ін. Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник. - К.:Видавець Заславський О. Ю., 2017.-208 с.
 2. За ред. Вороненка Ю. В., Шекери О. Г., Мечев Д. С. та ін. Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник. - К.:Видавець Заславський О. Ю., 2017.-208 с.
 3. За ред. Вороненка Ю. В., Шекери О. Г., Долженко М. М. та ін. Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник. - К.:Видавець Заславський О. Ю., 2017.-414 с.
 4. Автори: Мороз Є. Д., Рощін Г. Г., Гур’єв С. О., Печиборщ В. П., Цуглевич Я. М., Крижевський В. В., Михайловський М.МКрилюк В. О.,
 5. Фесак О. В., Шуригін О. Ю., Донюк Ю. В., Клим В. С., Мошак Т. М. Відділення екстреної медичної допомоги багатопрофільної лікарні: навчально-методичний посібник. - Кам’янець-Подільськ: ТОВ «Друк-Сервіс», 2017.- 136 с.
 6. Данчин А. О., Поліщук М. Є., Казмірчук А. П., Данчин Г. О.; за ред. Верби А. В., Данчина О. Г. Вогнепальні поранення м’яких тканин склепіння черепа: навчальний посібник. - К.: «Лазурит-Поліграф», 2017.- 116 с.
 7. Під ред. Косаковського А., Юрочка Ф. Дитяча отологія: навчально-методичний посібник. - Львів:Мс, 2017.- 288 с.
 8. Тутченко М. І., Рудик Д. В., Слонецький Б. І. Діагностика та лікування синдрому портальної гіпертензії: монографія. - Вінниця: «Маркьюрі-Поділля», 2017.- 148 с.
 9. Гойда Н.Г. З людьми і для людей. Срогади. – Хмельницький: Поліграфіст, 2017.- 200 с.
 10. За наук. ред. Синьової Є. П., Рикова С. О. Інклюзивне навчання дітей з порушеннями зору: монографія. - К.:Кафедра, 2017.- 2017.- 320 с.
 11. Автори – укладачі: Коваленко В. М., Шуба Н. М., Воронова Т. Д., Дубкова А. Г., Крилова А. С. Клініко-діагностичне значення імунологічних тестів при ревматичних хворобах: навчальний посібник. - К., 2017.- 105 с.
 12. Мазуренко О. В. Координація національної та міжнародної допомоги при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру: монографія. - К.:МПБП»Гордон», 2017.- 320 с.
 13. Зозуля І. С., Зозуля А. І., Зозуля В. А. Лекції і доповіді професора Зозулі Івана Савовича: навчальний посібник (електронна версія).- Київ-Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2017.-Кн.2, Т.1. - 688 с.; Кн.2,Т.2.-644 с.
 14. Павленко О. В., Сіренко О. Ф., Павленко М. О., Листопад О. П., Єршов С. А., Трубачов С. І.; за ред.. О. В. Павленка. Математичне моделювання в реставраційній стоматології: монографія. - К.:ВСВ «Медицина», 2017.- 120 с.
 15. Іванов Д. Д., Кушніренко С. В., Пиріг Л. А., Ротова С. О., Таран О. І.; за ред. Пирога Л. А. Нефрологія:термінологічно- тлумачний словник.- К.: Видавець Заславський О. Ю., 2017.- 116 с.
 16. Тимофеев А. А., Беридзе Б. Опухоли слюнных желез: монография. - Батуми: А.О. «Издательство Аджара», 2017.- 118 с.
 17. Жарінов О. Й., Куць В. О. Основи електрокардіографії: навчальний посібник,- Львів: Видавництво МС, 2017.- 240 с.
 18. Зозуля І. С., Мартинюк Ю. М., Пасічник Г. П. Особливості лікування атеротромбічного і кардіоемболічного підтипів ішемічного інсульту з застосуванням тромболітичної терапії: монографія. - Вінниця: «Маркьюрі-Поділля», 2017.- 147 с.
 19. За ред. Пясецької Н. М., Шунько Є. Є., Руденко Н. М. Особливості становлення та порушення постнатальної гемодинаміки у новонароджених дітей. Критичні вродженні вади серця: клінічні прояви, рання діагностика та сучасна тактика медичної допомоги: навчальний посібник. - К.: ТОВ «Друкарня «Рута», 2017.-80 с.
 20. Фещенко Ю. І., Князевич В. М., Разнатовська О. М., Гріцова Н. А. Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз: навчальний посібник. - К.: ВСВ «Медицина», 2017.- 128с.
 21. Шевченко Л. А., Боброва В. И. Перинатальные моторные синдромы и их терапевтическая коррекция: монография. - Запорожье: Просвіта, 2017.- 158 с.
 22. За ред. Ю. В. Вороненка, Ю. І. Губського Поліативна та хоспісна допомога: підручник. - Вінниця: Нова Книга,2017.-392 с.
 23. Пустовіт С., Мішалов В., Бойченко Н. та ін. Протидія насильству в сім’ї: навчальний посібник. - Житомир:Вид.О.О.Євенок, 2017.- 80 с.
 24. Вовк І. Б., Вдовиченко Ю. П., Корнацька А. Г. Пухлиноподібні ураження яєчників: монографія. - К., 2017.- 242 с.
 25. Галич С. П., Пинчук В. Д., Дабижа А. Ю., Гиндич О. А. Реконструктивная хирургия головы и шеи: руководство для врачей.- К.:КИТ, 2017.- 280 с.
 26. Автори: Свиридова Н. К., Морозова О. Г., Чуприна Г. М., Пішель Я. В., Парнікоза Т. П., Сулік Р. В., Довгий І. Л., Середа В. Г., Труфанов Є. О., Ханенко Н. В., Чередніченко Т. В., Микитей О. М. Рефлексотерапія: підручник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. - К.:ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2017.- Т.1.-44 8с.; Т.2. – 224 с.; Т.3.-496 с.
 27. За ред. Бережного В. В., Рибальченка В.Ф. Синдром зригувань і блювань в дітей: навчально-практичний посібник. - К.-Хмельницький:ФОП Сторожук О. В., 2017. - 272 с.
 28. Бадах В. М., Бочаров В. П., Скаба В. В., Іванько О. В., Зінчук О. Г., Рибальченко В. Ф. Скальпель гідроструменевий: навчальний посібник. - К.: АСПГП,ТОВ «НВФ «Славутич-Дельфін», 2017.- 110 с.
 29. Укладачі: Іванов Д. Д., Пиріг Л. А., Таран О.І., Ротова С. О., Кушніренко С. В. Тести з нефрології: навчально-методичний посібник. - К.: Видавець Заславський О. Ю., 2017.- 260 с.
 30. Лайко А. А., Заболотний Д. І., Березнюк В. В.та ін. Хвороби зовнішнього вуха у дітей. Клініка, діагностика та лікування: навчально-методичний посібник. - К.:Логос, 2017.-
 31. Лайко А. А., Березнюк В. В., Сапронова О. В., Шух Л. А. Хвороби клиноподібної пазухи: монографія. - К.:Логос, 2017.- 159 с.
 32. Под ред. Возианова С. А. Хронический простатит. – К.: «Поліграф-UA», 2017.- 100 с
 33. Лайко А. А., Заболотний Д. І., Синяченко В. В. та ін. Хронічний риносинусит у дітей, викликаний внутрішньоклітинними збудниками: навчально-методичний посібник. - К.:Логос, 2017.- 183 с.
 34. За ред. Вороненка Ю. В., Шекери О. Г., Хіміон Л. В. Актуальні питання внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник. - К.:Видавець Заславський О.Ю., 2018.- 608 с.
 35. За ред. Вороненка Ю. В., Шекери О. Г., Рикова О. С. Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник. - К.:Видавець Заславський О.Ю., 2018.- 258 с.
 36. Вороненко Ю. В., Шекера О. Г., Мішиєв В. Д., Гриневич Є. Г., Зозуля І. С., Медведовська Н. В. Актуальні питання психіатрії у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник. - К.: Видавець Заславський О. Ю., 2018.- 144 с.
 37. Тимофеев А. А., Ушко Н. А. Амелобластомы челюстей (особенности диагностики, клинического течения и лечения): монография. - К.: ALPHA BOOK, 2018.- 408 с.
 38. Зозуля І. С. Бібліографічний довідник професора ЗОЗУЛІ ІВАНА САВОВИЧА: До 100-річчя Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та 50-річчя творчої діяльності. - К., 2018.- 175 с.
 39. За ред. Руденко Н. М., Лебідя І. Г., Ємця І. М. Ведення дорослих пацієнтів із вродженими вадами серця: посібник. - К.: LAT#K, 2018.- 180 c.
 40. Уклад.: Кабачна А. В., Шматенко О. П. Віктор Васильович Трохимчук. Навчаючи, ми самі вчимося «Docendo discimus (Seneca)». Бібліографічний покажчик до ювілею фармацевтичної та освітньої діяльності Заслуженого працівника освіти України професора Трохімчука Віктора Васильовича. - К.:»Видавництво Людмила», 2018.- 167 с.
 41. За ред. Дзюблик І. В. Вірусні гепатити з парентеральним шляхом передачі: збудники, маркери інфекції, поширення та лабораторна діагностика: навчальний посібник. - Суми: Сумський державний університет, 2018.- 237 с.
 42. Слонецкий Б. І., Тутченко М. І., Онищенко С. М., довженко О. Д., Вербицкий І. В. Гостра злукова кишкова непрохідність: історичні надбання та реалії сучасності: монографія. - К.: Інтерсервіс, 2018.- 149 с.
 43. Заболотний Д. І., Лайко А. А., Науменко О. М. та ін. Етіологія, патогенез, клініка та лікування хворих клиноподібної пазухи: навчально-методичний посібник. - К.: Логос, 2018.-163 с.
 44. Байрамов Е. М., Руденко Н. М., Ємець І. М. Єдиний шлуночок серця (клініка, діагностика, лікування).- К.: LAT#K. 2018.- 182 c.
 45. Лайко А, А., Косаковський А. Л., Синяченко В. В., Гавриленко Ю. В. Історія кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоні атрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Присвячується 100-річчю Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика і 50-річчю кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоні атрії.- К.: Логос, 2018.- 102 с.
 46. Данчин А. О., Поліщук М. Є., Данчин О. Г.; за ред. Педаченка Є. Г. Класифікація вогнепальних поранень черепа та головного мозку: навчальний посібник. - К.: «Лазуріт-Поліграф», 2018.- 135 с.
 47. За ред. Камінського В. В. Книга для практикуючого акушера-гінеколога:навчальний посібник. - К., 2018.- 176 с.
 48. Коваленко В. М., Долженко М.М., Поташев С. В Настанови з клінічної ехокардіографії. Серія «Кардіологія. Класика та сучасність». - К.:Наукова думка, 2018.- 327 с.
 49. Зозуля І. С., Іващенко О. В., Боброва В. І., Слонецкий Б. І., Ганджа Т. І., Орел В. В., Максименко М. В., Вербицький І. В., Волосовець А. О., Скпрун А. О. Невідкладна допомога при гострих отруєннях: навчальний посібник. - Вінниця, 2018.- 132 с.
 50. За ред. Слонецького Б. І. Невідкладні стани: діагностика та лікування: навчальний: посібник. - К., 2018.- 319 с.
 51. Червяк П. І., Усенко О. Ю., Сморжевський В. Й., Корнілова Л. Є. Олександр Олексійович Шалімов. Миттєвості життєвого шляху. К.: ВЦ «Просвіта», 2018.- 192 с.
 52. Упор. Гетьман В. Г., Козлик І. В., Сокур П. П., Багіров М. М., Макаров А. В.; відповід. ред. Гетьман В. Г., Козлик І. В. Ольга Матвіївна Авілова (1918-2009): біобібліографічний покажчик.- Івано-Франківськ:Симфонія форте, 2018.- 208 с.
 53. Шевченко Л. А., боброва В. И. Основные неврологические синдромы в аспекте их топической диагностики: монография.- Запорожье: Просвита, 2018.- 164 с.
 54. Рибальченко В. Ф., Бережной В. В., Конопліцький В. С., Русак П. С. Порушення випорожнень у дітей: закрепи та енкопрез: навчальний посібник. - К.: ПП «ІНПОЛ ЛТМ», ТОВ « Друкаря « Рута», 2018.- 548 с.
 55. За ред. Рощіна Г. Г. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги рівня базової підтримки життя (basic life support – BLS) – «Перший на місці події»: навчальний посібник. - К., 2018.- 120 с.
 56. Мішиєв В. Д., Омелянович В. Ю., Гриневич Є.Г. Психіатрія. Еталони практичних навичок: навчальний посібник. - К.:МВЦ «Медінформ», 2018.- 176 с.
 57. Доронін О. В., Руденко Н. М., Сусліна Ю. І., Резнік О. С., Марушко Е. Ю., Мешкова М. С. Радіочастотна катетерна деструкція фібриляції передсердь: прпктичний посібник. - К., 2018.- 43 с.
 58. Кол.уклад.: БабінецьЛ. С., Базилевич А. Я., Бацюра Г. В. та ін.; за ред. Матюхи Л. Ф. Розвиток первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні. До 20-річчя Української асоціації сімейної медицини. - Бровари:АНФ ГРУПА, 2018.- 168 с.
 59. Слонецкий Б. І., Тутченко М. І., Вербицкий І. В. Синдром «тонкої короткої кишки»: здобутки, реалії, перспективи: монографія. - К.: Інтерсервіс, 2018.- 144 с.
 60. Укладачі: Матюха Л. Ф., Ліщишина О. М., Бабінець Л.С. та ін. Скринінг у первинній медичній допомозі. Клінічна настанова, заснована на доказах. - Бровари: АНФ ГРУП, ТОВ, 2018.- 496 с.
 61. Лоскутов О. А., Бондар М. В., Марков Ю. І., Болюк М. В., Єфременко Р. А. Сторінки історії анестезіології України (присвячується 100-річчю Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). - К.: МВЦ «Медінформ», 2018.- 155 с.
 62. Мішалов В. Д., Михайленко О.В., Хохолева Т. В., Петрошак О. Ю., Гуріна О. О., Молибога М. П. Судово-медична експертиза об’єктів при вогнепальній травмі: монографія. - К., 2018.- 88 с.
 63. Мішалов В. Д., Гуріна О. О., Хохолева Т. В.,, Козань Н. М., Дунаєв О. В. Судово-медична оцінка патоморфологічних змін при внутрішньочерепних ушкодженнях: навчальний посібник. - К., 2018.- 125 с.
 64. За наук.ред. Ветютневої Н. О. Сучасна концепція забезпечення якості лікарських засобів: монографія. -Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». 2018.- 400 с.
 65. Поліщук М. Є., Фломін Ю. В., Гуляєв Д. В., Гуляєва М. В.; за ред. Поліщука М. Є. Сучасний принцип діагностики та лікування пацієнтів із гострим ішемічним інсультом на ТІА. Клінічні рекомендації, засновані на доказах: навчальний посібник. - К.: Видавець Д.В.Гуляєв, 2018.- 208 с.
 66. Марков Ю. І., Недашківський С. М., Лоскутов О. А. Тлумачний словник з клінічної токсикології. - К.: ФОП Коляда О.П., 2018.- 152 с.
 67. Вороненко Ю. В., Михальчук В. М., Горачук В. В.; за заг.ред. Вороненка Ю. В. Управління якістю медичної допомоги: науково-практичні підходи до вдосконалення: навчальний посібник. -Біла Церква: Видавець Пшонківськи О.В., 2018.- 132 с.
 68. За ред.. Жарінова О. Й., Іванова Ю. А., Куця В. О. Функціональна діагностика: підручник. - К.:Четверта хвиля, 2018.-736 с.
 69. І. О., Воробей О. В., Мазуренко О. В., Рощін Г. Г., Хворостина В. М.; за заг. ред. Мазуренка О. М., Рощіна Г. Г. Хірургія пошкоджень. Надання екстреної медичної допомоги в центрі травми багатопрофільної лікарні: посібник.-К.:МПБП»Гордон», 2018.-16 с.
 70. Лайко А. А., Борисенко О. М. Хронічний гнійний середній отит. Присвячується 100-річчю Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика і 50-річчю кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоні атрії:монографія. - К.: Логос, 2018.-224 с.
 71. Лайко А. А., Заболотний Д. І., Борисенко О. М. та ін. Хронічні хвороби середнього вуха. Присвячується 100-річчю Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика і 50-річчю кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоні атрії: навчально-методичний посібник. - К.: Логос, 2018.-326 с.