Search

 
 

На сьогодні беззаперечним є те, що українська медицина в її широкому розумінні потребує змін, але не просто фінансового реформування охорони здоров’я, а здійснення реальних і адекватних перетворень чи удосконалень, що привносили б позитивні й відчутні прикладні результати для всього населення нашої країни.

Вирішувати ці проблеми і реалізовувати їх на практиці має лікар нової для України формації – лікар загальної практики–сімейної медицини. Це лікарі принципово нового рівня підготовки, які в межах своєї компетенції повинні володіти значним обсягом медичної інформації для здійснення гарантованого мінімуму медичної допомоги гарантованого державою.

18 лютого 2019 р на кафедрі оториноларингології НМАПО імені П.Л. Шупика завершився тижневий курс отоларингології для 15 інтернів загальної практики–сімейної медицини. Теоретична частина матеріалу з оториноларингології викладена на лекціях та семінарських заняттях. На практичних заняттях лікарі-інтерни оволоділи навичками передбаченими навчальною програмою, серед яких огляд зовнішнього вуха та барабанної перетинки з рефлектором та отоскопом, оцінка гостроти слуху мовою і пошепки, передня риноскопія, фарингоскопія, визначення дихальної та нюхової функції носа, видалення неускладненого стороннього тіла з вуха, горла, носа, передня тампонада носа, пальцеве обстеження носоглотки, взяття мазків з носа та глотки на бактеріологічне дослідження.

Результати підсумкового заліку засвідчили, що отримані лікарями-інтернами теоретичні знання та практичні навички достатні і будуть сприяти виконанню обов’язків лікаря загальної практики–сімейної медицини.