Search

 
 

Головним завданням післядипломної освіти на сучасному етапі розвитку фармацевтичного сектору є високоякісне навчання, орієнтоване на підвищення професійної компетентності провізорів та якості надання фармацевтичної допомоги населенню України. 

На виконання завдань, поставлених вимогою безперервного професійного розвитку, на кафедрі організації і економіки фармації з 11 лютого 2019 р. розпочався цикл стажування за спеціальністю «Організація і управління фармацією», що триватиме до 13 березня 2019 року. 

На вступній конференції привітав та побажав плідної роботи професор кафедри організації і економіки фармації, декан медико-профілактичного та фармацевтичного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика – Віктор Трохимчук. У своєму вітальному слові він ознайомив слухачів з сучасним станом національної системи післядипломної освіти та з її змінами, які стануть невід’ємною складовою трансформації системи охорони здоров’я в цілому. В. Трохимчук зазначив, що в Україні відбувається створення Реєстру медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників, що забезпечить уніфікований підхід до обліку кадрів галузі.

Завідувач кафедри доцент Вадим Гульпа привітав слухачів, що прибули на цикл стажування, ознайомив їх з правилами робочого розпорядку, планом занять. На циклі будуть прочитані лекції провідних фахівців кафедри організації і економіки фармації – професорів А. Кабачної, М. Пономаренка, К. Косяченка та В. Трохимчука, проведені семінарські та практичні заняття у поєднанні з самостійною роботою слухачів над визначеною проблематикою пов’язаною з організацією і управлінням  фармацевтичної справи. 

Цикл стажування розпочався заняттям «Основні лікарські засоби, як прообраз світової формулярної системи». Увага присутніх була звернена до питань розвитку формулярної системи – її функцій, мети, умов функціонування, етапів розробки та впровадження. Викладач кафедри – Наталія Олійник - к. фарм. н., доцент кафедри організації і економіки фармації, НМАПО імені П. Л. Шупика під час презентації представила міжнародний досвід впровадження формулярної системи. Окремо зупинилася на питаннях роботи лікарняних кас в Україні.

Після заняття куратор циклу асистент кафедри Сабіна Аугунас ознайомила присутніх з планом роботи циклу стажування та інформувала щодо вимог заключного тестування. Працівники кафедри побажали слухачам конструктивного діалогу, нових вагомих здобутків та отримати професійне задоволення від результатів роботи кафедри організації і економіки фармації та від перебування у НМАПО імені П.Л. Шупика