Search

 
 

14 лютого 2019 року кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології розпочала 1-місячний очно-заочний цикл тематичного удосконалення.

Цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (куратор циклу – проф. Г. Пишнов)розпочато у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова. На циклі навчається 30 науково-педагогічних працівників та лікарів, що працюють в університетській клініці.

Під час циклу слухачі набувають нові знання щодо організаційних змін, які відбуваються у системі медичних оглядів працюючого населення, згідно з вимогами Держпраці України, поглиблюють знання з профілактики та критеріїв експертного встановлення професійних та виробничо-зумовлених захворювань, відпрацьовують практичні навички з організації та проведення медичних оглядів працюючих у шкідливих умовах праці тощо.  

Набуття слухачами сучасних знань та навичок з питань медицини праці дозволить значно покращити навчальний, лікувальний процеси на кафедрах та клініках університету, забезпечити працюючих Вінниччини доступною високоякісною профпатологічною допомогою.