Search

 
 

06 лютого відбулося чергове засідання вченої ради факультету підвищення кваліфікації викладачів (ПКВ).

Засідання розпочалось із вітань. Перший проректор НМАПО імені П. Л. Шупика чл.-кор. НАМН України професор Юрій Вдовиченко від імені Національної академії педагогічних наук України за значний внесок у розвиток освіти та науки, підготовку висококваліфікованих кадрів і з нагоди 25-річчя факультету підвищення кваліфікації викладачів вручив медаль «Григорій Сковорода» першому декану – професору Озару Мінцеру та Почесну грамоту декану факультету д.біол.н. Ларисі Бабінцевій.

Відповідно до порядку денного засідання розпочалося з ретельного аналізу результатів внутрішнього рейтингу НМАПО імені П. Л. Шупика за 2018 рік. На виконання рішення вченої ради Академії від 17.01.2018 (протокол № 1) із інформацією про функціонування кафедри по досягненню значних результатів у внутрішньому рейтингу виступив завідувач кафедри медичної інформатики професор Озар Мінцер. Він зосередив увагу присутніх, і особливо завідувачів кафедр, на базових принципах функціонування, створення та виконання виробничого «стандарту» кафедри. Обговорювались також питання реалізації Програми інформатизації НМАПО імені П. Л. Шупика на факультеті та виконання наказу від 17.12.2018 № 5067 «Про створення в НМАПО імені П. Л. Шупика внутрішньої мережі Інтранет». Присутні відмітили інноваційний підхід до роботи кафедри та зауважили на корисну та змістовну інформацію.

Наступним питанням стало обговорення та узгодження пропозицій факультету до проекту наказу МОЗ України «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів». Найбільш змістовні пропозиції надійшли від таких кафедр: медичної інформатики; педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права; ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки; патологічної та топографічної анатомії. При обговоренні виникла жвава та конструктивна дискусія за участю всіх присутніх членів вченої ради факультету.

Далі проведено атестацію клінічного ординатора кафедри патологічної та топографічної анатомії Кухсарі Чалсара Магана (Ісламська республіка Іран). Членами вченої ради заслухано звіт про навчання та реферат на тему: «Нейродегенеративні захворювання: сучасні патоморфологічні аспекти», а також обговорено особливості виконання індивідуального плану та набуття необхідних навиків і компетентностей для лікаря-патологоанатома.

Наступне питання, як завжди, стосувалось виконання кафедрами факультету рішень вченої ради Академії та відображенні його в щомісячному моніторингу. Заступник голови вченої ради професор Станіслав Видиборець зокрема зауважив на виконання рішень із терміном «постійно».

Наприкінці засідання було розглянуто особову справу Л. Савчук щодо обрання на посаду асистента кафедри іноземних мов, а також питання з розділу «Різне».