Search

 
 

Реформування системи охорони здоров’я та якісної підготовки медичних кадрів є пріоритетним для України, оскільки це і сьогодні, і в майбутньому сприятиме поліпшенню якості надання медичної допомоги населенню.

З метою підготовки фахівця, обізнаного з проблемами та шляхами їх вирішення в сучасній анестезіології та інтенсивній терапії у навчальний процес кафедри постійно впроваджуються нові форми навчання. Так, за ініціативи завідувача кафедри професора О. Лоскутова та кураторів доц. Ю. Маркова та А. Жежера, для оптимізації навчального процесу, на початку лютого 2019 року, запроваджено проведення презентацій інтернами у вигляді інтернет-оглядів з актуальних проблем в анестезіології та інтенсивній терапії. Фундамент кваліфікації лікаря закладається в період його навчання, але оновлення спеціалізованої інформації відбувається настільки швидко, що потрібна постійна актуалізація отриманих знань, яка можлива тільки в процесі безперервної освіти. До того ж, дана форма навчання сприяє формуванню інформаційних потреб у майбутніх фахівців і привчає їх до постійної роботи з науковими електронними ресурсами.

За час свого існування кафедра здобула чималого досвіду. Робота з підготовки інтернів з року в рік удосконалювалася. Набули широкого використання у навчанні інтернів різноманітні симуляційні технології, що серед інших, передбачають відпрацювання практичних навиків на манекенах. Доволі популярними серед лікарів-інтернів залишаються майстер-класи та воркшопи.

На сьогоднішньому етапі одним із найважливіших стратегічних завдань вищої освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Саме задля цього на кафедрі запроваджено здійснення доповідей інтернами перед початком лекцій викладачів кафедри. Подібний підхід мобілізує молодих лікарів, розвиває комунікативні здібності, сприяє відповідальному ставленню до навчання. Як зазначили самі лікарі-інтерни, подібні підходи сприяють самодисципліні та розвивають навики самоосвіти, що є вкрай необхідним у повсякденному вдосконаленні рівня професійної підготовки.