Search

 
 

Наприкінці 2018 року бібліотека кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика поповнилася навчальним посібником «Склеротерапія хронічних захворювань вен нижніх кінцівок».

Авторський колектив – завідувач кафедри, д мед. н., професор С. Саволюк; д. мед. н., доцент В. Ходос; аспірант 2-го року навчання Р. Геращенко.

Метою створення посібника є активне впровадження в сучасну флебологію технологій хірургії швидкого відновлення, що дозволяє вивести хірургічне лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок та її ускладнень в орбіту амбулаторної хірургії, скорочуючи тривалість перебування на стаціонарному ліжку до 1 доби та забезпечуючи високі показники післяопераційної якості життя пацієнтів за рахунок використання сучасних малоінвазивних та малотравматичних хірургічних методик і технологій, що відповідає сучасним світовим хірургічним трендам, стандартам та протоколам.

Методологією побудови посібника є запитання слухачів та курсантів кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика під час циклів тематичного удосконалення «Сучасні малоінвазивні методики в флебології» та «Основи та інновації судинної хірургії», що  проводилися кафедрою впродовж 2018 року.

Саме завдяки наявності активного зворотного зв’язку з слухачами програмних циклів, кафедра хірургії та судинної хірургії активно та посилено працює над створенням сучасної навчально-методичної бази підтримки програмних циклів, що користуються великим попитом серед практичних лікарів як державних, так і приватних медичних закладів, створюючи практичні посібники щодо виконання ендовенозної лазерної коагуляції та радіочастотної абляції вен нижніх кінцівок при варикозній хворобі та широкого впровадження в мережу практичної охорони здоров’я розробленої на кафедрі технології ендовенозної електрозварювальної облітерації вен.

Така проактивна позиція колективу кафедри хірургії та судинної хірургії, на чолі з професором Сергієм Саволюком стосовно впровадження сучасних науково-практичних інновацій в лікувальний та навчальний процес, дозволяє здійснювати виконання плану комплектування програмних циклів, враховуючи особливості конкурентної боротьби за споживача освітніх послуг на ринку післядипломної освіти в Україні.