Search

 
 

12 лютого відбулось позапланове засідання кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки за участі декана факультету підвищення кваліфікації викладачів д.біол.н. Лариси Бабінцевої. 

Засідання проходило на території секції радіаційної гігієни, що з червня 2016 року розміщується на вул. Довнар-Запольського, 16. Основною метою зустрічі стало обговорення планування циклів кафедри на 2020 рік і визначення нових актуальних тематик відповідно чотирьох спеціальностей, за якими кафедра є опорною.

На початку зборів декан факультету проінформувала присутніх про нові виклики, що постали перед Академією та кафедрою щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 302, ознайомила з проектом  наказу МОЗ України «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» і пропозиціями факультету щодо вдосконалення проекту наказу. Також декан запропонувала до обговорення питання: про результати діяльності кафедри за 2018 рік, що відображено у внутрішньому рейтингу Академії; можливості застосування нових для працівників кафедри форм здійснення навчального процесу; перегляду змісту, назв і тривалості циклів тематичного вдосконалення, а також можливостей, що має Академія та факультет, для представлення та надання доступу до контенту циклів кафедри. Відбулась цікава та корисна для всіх учасників зборів дискусія.   

Особливістю цих зборів стало обговорення важливості та доцільності залучення до педагогічного процесу та наукової роботи науково-педагогічних працівників із погодинною оплатою праці. Завідувач кафедри професор Олег Щербіна відмітив, що саме багатопрофільність кафедри потребує залучення до навчального процесу не тільки спеціалістів із медичною освітою, але й медичних фізиків і радіобіологів. Такий міждисциплінарний підхід і співпраця дозволяють проводити практичні заняття на різних високотехнологічних майданчиках. Завідувач кафедри також поінформував про проведену роботу після зміни назви кафедри та приведення змісту навчання у відповідність до європейських вимог. Зокрема спільно з кафедрою радіології готується до затвердження новий навчальний план і програма підготовки клінічних ординаторів за спеціальністю «Радіологія». Оновлено інформацію для розміщення на сторінці кафедри на сайті Академії.

Присутнім була представлена переглянута та доповнена для затвердження програма циклу тематичного удосконалення «Дотримання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах» (тривалість – 2 тижні). Доцент Василь Мурашко зазначив, що програма розглядалась Державною інспекцією ядерного регулювання України та містить рекомендації відомства.

У підсумку визначено важливість спілкування декана факультету з науково-педагогічними працівниками кафедри та корисність таких зустрічей як для підвищенні якості діяльності, так і для вирішення актуальних завдань сьогодення.