Search

 
 

Відміна всіх гігієнічних нормативів гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі робочої зони спричинило кризову ситуацію в Україні.

12 лютого 2019 р. на базі ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України» відбулось засідання проблемної комісії МОЗ України та НАМН України «Гігієна праці та профзахворювання». Засідання було присвячено питанню стану нормативно-правового забезпечення гігієнічної оцінки  повітря робочої зони. Основною підставою для екстреного збору проблемної комісії стала кризова ситуація в Україні, яка виникла внаслідок відміни з 01.01.2019 р. всіх гігієнічних нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони. Зазначене викликало повну зупинку в державі всіх робіт з державного нагляду за умовами праці, атестації робочих місць, формування контингентів працюючих для обов’язкових медичних оглядів, встановлення зв’язку захворювань з умовами праці та ін.

З доповідями виступили – директор ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України», чл.-кор. НАМН України, проф. В. Чернюк («Щодо ситуації по нормативно-правовій базі в гігієні праці»); завідувач відділу гігієнічного регламентування та міжнародної діяльності ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України», к.мед.н. Д. Тімошина  («Про перегляд гігієнічних регламентів вмісту хімічних речовин в повітрі робочої зони»); генеральний директор Директорату громадського здоров‘я МОЗ України А. Скіпальський («Щодо проблем  гігієнічних регламентів»). В обговоренні виступів взяли участь представники Центру громадського здоров’я МОЗ України, Мінсоцполітики України, Державної служби України з питань праці, Федерації профспілок України, профільних науково-дослідних інститутів України та ін.

У роботі проблемної комісії взяли участь науково-педагогічні працівники та слухачі циклів спеціалізації/стажування кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НМАПО імені П. Л. Шупика.

Винесено рішення щодо пришвидшення роботи державних службовців МОЗ України та інших державних органів виконавчої влади країни з питань затвердження нових розроблених гігієнічних нормативів ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони.