Search

 
 

Науково-педагогічні працівники факультету підвищення кваліфікації викладачів продовжують видавати наукові праці до 100-річчя НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Так, за авторством представників кафедри судової медицини професора Володимира Мішалова, доцентів Тамари Хохолєвої, Олександра Петрошака та Оксани Гуріної, здобувача наукового ступеня доктора наук кафедри та завідувача відділення судово-медичної криміналістики Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи к.мед.н. Олександра Михайленка, а також запрошеного автора - провідного наукового співробітника Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України к.юр.н М. Молибоги вийшла друком монографія «Судово-медична експертиза об’єктів при вогнепальній травмі» обсягом 303 сторінки з 325 рисунками (фото, схеми, графіки).

У науковому виданні акцентовано увагу на регламентації послідовності та порядку застосування методів, правил і засобів при дослідженні об’єктів із вогнепальними травмами з метою визначення вхідного та вихідного ушкоджень, відстані та напряму пострілу, взаємного положення зброї, мішені (потерпілого) в момент здійснення пострілу, з урахуванням вимог міжнародних стандартів системи управління якістю, адаптованих в Україні.

Значна частина видання є оригінальними результатами виконання науково-педагогічними працівниками та здобувачами наукових ступенів кафедри судової медицини науково-дослідної роботи на тему: «Вогнепальна травма: морфологічні, медико-криміналістичні особливості ушкоджень та критерії їх утворення» (№ держреєстрації 0115U002357), зробленими протягом 2016 - 2019 рр. НДР була присвячена саме особливостям вогнепальних ушкоджень тіла людини та пошкоджень одягу, факторам, що супроводжують постріл із коротко ствольної нарізної зброї.

Монографія призначена для лікарів-інтернів, аспірантів, які навчаються за спеціальністю «Судово-медична експертиза», лікарів судово-медичних експертів, а також є корисною для працівників слідчо-судових органів. Вихідні дані видання: Судово-медична експертиза об’єктів при вогнепальній травмі : монографія (видання доповнене) / Мішалов В.Д., Михайленко О.В., Хохолєва Т.В., Петрошак О.Ю., Гуріна О.О., Молибога М.П. – К., 2019. – 303 с., 325 іл.