Search

 
 

Згідно з наказом НМАПО імені П.Л. Шупика від 25.01.2018 р. № 374 «Про затвердження Графіка та Програми внутрішніх аудитів на 2018 рік» 31 січня 2019 р. був проведений внутрішній аудит кафедри управління охороною здоров’я

Аудит був проведений з метою перевірки відповідності системи управління (СУ) запланованим заходам, вимогам міжнародних стандартів, вимогам до системи, які встановлені Академією, визначення результативності та ефективності впровадження та функціонування СУ.

Аудиторську перевірку здійснювали співробітники Академії: доцент С. Кушніренко, Л. Юрковська, а супроводжували аудит завідувач кафедри професор В. Михальчук та співробітники  кафедри.

За результатами аудиту  зроблені загальні висновки, що кафедра є лідером в Україні з дистанційної освіти за напрямком управління охороною здоров’я, взаємодіє з міжнародними,  всеукраїнськими та регіональними фаховими організаціями, провідними вітчизняними закладами охорони здоров’я, закладами вищої та післядипломної освіти в галузі охорони здоров’я, департаментами охорони здоров’я всіх рівнів у різних регіонах України. Кафедра активно та ефективно здійснює фондрейзинг.

Кафедра постійно проводить наукову діяльність, готує здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук. У внутрішньому рейтингу НМАПО імені П. Л. Шупика кафедра у 2017 році зайняла 1 місце, у 2018 році – 5 місце. Кафедра здійснює постійний моніторинг вітчизняного зовнішнього, у тому числі конкурентного, середовища і середовища споживачів; здійснює проактивний аналіз освітніх запитів та потреб споживачів, заходи з управління освітніми запитами та консультативне супроводження споживачів після завершення навчання на кафедрі.

Кафедра здійснює постійний моніторинг законодавчих змін, що відображається у внесенні змін у робочі плани та методичні розробки до існуючих циклів підвищення кваліфікації кафедри, а також у розробці нових циклів підвищення кваліфікації.

Аудитори вказали на окремі недоліки в роботі кафедри та надали  рекомендації стосовно їх усунення. Були визначені можливі ризики діяльності кафедри в майбутньому та намічені активні корегуючі заходи щодо часткового запобігання та мінімізації негативних наслідків цих  ризиків.