Search

 
 

З 10 січня на кафедрі клінічної лабораторної діагностики розпочався цикл «Спеціалізація «Клінічна лабораторна діагностика».

Головною метою циклу є набуття теоретичних знань і практичних навиків слухачами за спеціальністю клінічна лабораторна діагностика.

8 лютого завершився перший модуль навчання на циклі спеціалізації. За результатами його проведення відбулась зустріч за участю декана факультету підвищення кваліфікації викладачів д.біол.н. Лариси Бабінцевої. В обговоренні актуальних питань навчання взяли участь 60 слухачів циклу, які приїхали з різних регіонів України та науково-педагогічні працівники кафедри.

Розпочинаючи спілкування д.біол.н. Лариса Бабінцева поінформувала присутніх про основні засади стратегії розвитку післядипломної медичної освіти в Україні та зміни, що відбуваються в системі освіти та безперервного професійного розвитку.

Завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики професор Ганна Луньова поцікавилась думкою слухачів про роботу в Кабінеті лабораторної медицини центру симуляційних методів навчання НМАПО імені П. Л. Шупика та необхідністю зустрічей із різними виробниками продукції та обладнання для лабораторної медицини. Також була обговорена програма подальшого навчання на циклі з акцентом на відпрацюванні теоретичних знань і практичних навиків за допомогою ситуаційних і тестових завдань.

Протягом січня слухачі циклу відвідували Кабінет лабораторної медицини з метою відпрацювання навиків роботи на сучасному обладнанні для виконання біохімічних аналізів, трактування отриманих результатів і виявлення помилок у роботі аналізаторів. Майбутні фахівці виявили зацікавленність у роботі з апаратами та формуванні своїх професійних компетентностей.