Search

 
 

7 лютого в Житомирському обласному бюро судово-медичної експертизи ДОЗ відбулася заключна конференція за результатами проведення виїзного циклу тематичного удосконалення «Судово-медична експертиза транспортної травми».

В конференції взяли участь: завідувач і доценти кафедри судової медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, керівництво Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи та слухачі, які протягом 09.01 – 07.02 навчались на вказаному циклі.

Основними завданнями навчання на виїзному циклі ТУ виступали: набуття нових теоретичних знань про механізм утворення ушкоджень у випадках різних видів транспортних травм, що виникають від дії новітніх транспортних засобів на сучасному етапі, морфологічні особливості ушкоджень, що утворюються в потерпілих від контакту з транспортними засобами сучасних вітчизняних і іноземних моделей, можливості проведення диференційної діагностики різних форм ушкоджень, що утворюються за умов транспортних подій з іншими видами травми; вдосконалення професійних умінь, навиків і компетентностей в аспекті обґрунтованого методологічного підходу щодо дослідження, опису та оцінювання даних, отриманих при проведенні судово-медичної експертизи.

Всі слухачі успішно склали заключний іспит, що свідчить про засвоєння ними навчального матеріалу та опанування практичних навиків. При проведені анонімного анкетування слухачі позитивно оцінили організацію навчального процесу та методичний рівень проведених викладачами кафедри занять. Про це ж свідчили і результати їх виступів на заключній конференції.

Завідувач кафедри професор Володимир Мішалов після вітання з успішним закінченням циклу, закликав лікарів судово-медичних експертів Бюро до співпраці в різних напрямах діяльності кафедри. Також зазначив, що враховуючи успішні результати заключного іспиту, гарне оцінювання організації навчального процесу при анонімному анкетуванні та думку експертів, висловлену на заключній конференції, - можна вважати проведений цикл тематичного удосконалення вдалим.

Під час спілкування зі слухачами та керівництвом Бюро професор Володимир Мішалов також поінформував про реформування системи післядипломної медичної освіти України, впровадження системи управління якістю в НМАПО імені П. Л. Шупика відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Вручення посвідчень відбулося у дружній та доброзичливій атмосфері.