Search

 
 

Симуляційні технології дозволяють навчати як окремим практичним навичкам, так і відпрацьовувати різноманітні сценарії клінічної ситуації на манекенах.

Саме тому лікарі-інтерни 1-го року навчання (очний цикл) кафедри терапії за спеціальністю «Внутрішні хвороби» протягом трьох місяців (листопад 2018 – січень 2019 р.) за графіком проходили підготовку у Центрі стимуляційних методів навчання НМАПО імені П.Л. Шупика з метою оволодіння та відпрацювання практичних навичок з надання медичної допомоги та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів.

Під час навчання інтерни освоїли практичні навички з проведення серцево-легеневої реанімації в умовах стаціонару самостійно та з асистентом, а також засвоїли алгоритм дій при проведенні серцево-легеневої реанімації, якщо пацієнт знаходиться не в стаціонарі. Вивчали проведення катетеризації периферичної вени у дорослих із детальним розбором клінічних ситуацій та проведенням бесіди на отримання інформованої згоди для проведення маніпуляції, а також теоретичну частину навички: спостереження за катетером після завершення процедури. Інтерни також освоїли навичку надання невідкладної допомоги при напруженому пневмотораксі з визначенням критеріїв напруженого пневмотораксу та практичним виконанням евакуації повітря з плевральної порожнини. Розібрали критерії визначення гідротораксу, покази до дренування плевральної порожнини при гідротораксі і практичне виконання маніпуляції: евакуацію рідини з плевральної порожнини.

Таким чином, застосування стимуляційних технологій дозволяє наблизити навчальний процес до реальних умов, сприяє закріпленню практичних навичок у лікарів-інтернів.