Search

 
 

З 4-го лютого 2019 р. на кафедрі управління охороною здоров`я стартував черговий передатестаційний місячний цикл (ПАЦ) за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров'я» для керівників закладів охорони здоров’я та їх заступників, лікарів-методистів.

На сьогодні в країні проходить процес реформування медичної галузі  і перед працівниками системи охорони здоров'я постають нові складні завдання, вирішення яких вимагає чіткого та глибокого розуміння організаційних та управлінських принципів діяльності системи охорони здоров'я. Це питання ефективного бізнес-планування, ціноутворення, витратності та прибутковості медичної діяльності, реформування форм власності медичних закладів, інформаційного забезпечення  та аналізу рівня захворюваності тощо. Після закінчення навчання слухачі отримують відповідний сертифікат, який дає їм право претендувати на відповідну кваліфікаційну категорію.

Навчальна програма циклу постійно оновлюється і на сьогодні передбачає наступні основні модулі: державна політика та основи менеджменту в системі охорони здоров’я, інформаційний, фінансовий, організаційний менеджмент, основи маркетингу, управління якістю медичної допомоги тощо.

Відбулася вступна конференція для слухачів ПАЦ за участю  колективу кафедри управління охороною здоров`я. Відкрив засідання завідувач кафедри д.мед.н., професор В. Михальчук, який привітав слухачів з початком навчання і поінформував слухачів про умови та організаційний процес проходження циклу.

Також виступили професори О. Толстанов, Н. Гойда, І. Кринична та інші науково-педагогічні працівники кафедри, які ознайомили майбутніх слухачів з тематикою свої навчальних занять та побажали  курсантам активного і успішного навчання, адже саме їм потрібно буде забезпечувати дієву систему реформування вітчизняної медичної допомоги та розбудовувати нову систему управління охороною здоров’я в Україні.