Search

 
 

На кафедрі кардіології новий 2019 рік розпочався з проведення передатестаційного циклу та стажування. Цікаво, що багато лікарів бажали підвищити свій рівень лікарської категорії - на навчанні перебувало 56 осіб.

На кафедрі кардіології новий 2019 рік розпочався з проведення передатестаційного циклу та стажування. Цікаво, що багато лікарів бажали підвищити свій рівень лікарської категорії - на навчанні перебувало 56 осіб.

Згідно сучасних уявлень про концепцію післядипломної освіти, програма навчання передбачає проведення як лекційного курсу, так і семінарських занять. Слухачі кафедри кардіології мали змогу прослухати лекції провідних спеціалістів України: проф. М. Соколова, проф. М. Долженко, к.мед.н Ю. Зінченка, доц. С. Мимренка, ас. В. Несукая, проф. Ю. Сіренка, проф. О. Сичова  та ін., що висвітлювали основні проблеми та новітні досягнення кардіології.

На кафедрі застосовується метод «Професійно-орієнтованого навчання», внаслідок чого слухачі доповідали клінічні випадки із своєї практики, а викладачі на семінарських заняттях розбирали їх разом із слухачами.

Аналіз проведеного анкетування засвідчив позитивну оцінку якості навчання слухачами в цілому.