Search

 
 

30 січня на кафедрі судової медицини відбувся випуск лікарів-інтернів, які навчалися за фахом «Судово-медична експертиза».

Відкриваючи заключну конференцію декан факультету підвищення кваліфікації викладачів д.біол.н. Лариса Бабінцева, зауважила на актуальних питаннях безперервного професійного розвитку, реформування системи охорони здоров’я та післядипломної медичної освіти України. 

Завідувач кафедри професор Володимир Мішалов відзначив, що метою навчання в інтернатурі є базова підготовка лікаря-інтерна з усіх розділів судової медицини та суміжних дисциплін (патологічна анатомія, нейрохірургія, медична інформатика тощо), ознайомлення з роботою всіх відділів і відділень бюро судово-медичної експертизи, оволодіння необхідними практичними навиками в обсязі кваліфікаційної характеристики лікаря-судово-медичного експерта та підготовка його до проходження атестації на отримання звання лікар-спеціаліст з фаху «судово-медична експертиза». Окрім цього, лікар судово-медичний експерт повинен володіти методами діагностики, фіксації і опису тілесних ушкоджень, що можуть допомогти слідчим органам у встановленні факту катувань, мордувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання у форматі «Стамбульського протоколу».

Навчання в інтернатурі зі спеціальності «Судово-медична експертиза» здійснюється безпосередньо на кафедрі судової медицини та на базах стажування Київського міського та обласних бюро судово-медичної експертизи України. Навчальний план розрахований на 17 місяців навчання, з яких упродовж 9 місяців відбувається очна частина навчання, а 8-ми місяців - на базах стажування. У 2017 - 2019 рр. навчалося 16 осіб, із них – 12 осіб за бюджетом і 2 – на умовах платних освітніх послуг.

Випуск інтернів і вручення сертифікатів відбулись у дружній і доброзичливій атмосфері.