Search

 
 

31 січня  2019 року на кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО імені П.Л. Шупика відбулися іспит та атестація лікарів-інтернів на визначення рівня теоретичних знань та практичних навичок. Звання лікаря-психіатра отримали 28 інтернів.

Під час атестації лікарі-інтерни показали достатній рівень теоретичних знань і рівень оволодіння практичними навиками, що цілком відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики та необхідний для практичної роботи лікарем-психіатром. Лікарі-інтерни в повній мірі оволоділи сучасними методами профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих психіатричного профілю, навиками надання швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Членами атестаційної комісії – науково-педагогічними працівниками кафедри було прийнято рішення всім претендентам присвоїти звання лікар-спеціаліст за фахом «Психіатрія».

Після атестації всі лікарі-інтерни відповіли на запитання анонімних анкет. Аналіз результатів анкетування показав загальну задоволеність змістом та організацією навчання. Співробітники кафедри проаналізували результати анкетування та зробили висновки щодо покращення навчального процесу на циклі інтернатури за спеціальністю «Психіатрія».

Вітаємо наших молодих колег, які приєдналися до славетної когорти українських психіатрів.