Search

 
 

28 січня 2019 року на розширеному засіданні кафедри анестезіології та інтенсивної терапії було підсумовано роботу колективу кафедри за минулий рік.

Кафедри досягла успіхів за кількома напрямками роботи. Так, навчально-освітня робота охоплювала проведення чотирьох передатестаційних циклів та стільки ж циклів тематичного удосконалення, один цикл стажування та навчання лікарів-анестезіологів за індивідульним планом (усього 260 чоловік).

Також на кафедрі пройшли навчання 197 лікарів-інтернів першого та другого років навчання.

У минулому році викладачі кафедри прочитали 280 лекцій, присвячених різноманітним актуальним проблемам анестезіології та інтенсивної терапії.

На кафедрі, та в рамках наукових форумів (у т.ч. і міжнародних), проведено 56 майстер-класів з анестезіології та інтенсивної терапії.

Команда інтернів першого року навчання взяла участь у V Міжнародній медичній симуляційній олімпіаді у м. Краків (Польща). У 2018 році співробітники кафедри брали участь з докладами у міжнародній освітній програмі CEEA (м. Київ) та Європейському конгресі «Євроанестезія - 2018» EAS (м. Копенгаген, Данія), в Конгресі всесвітнього товариства серцево-судинних та торакальних хірургів (м. Любляні, Словенія), Європейському конгресі з інтенсивної терапії (ESICM LIVES) у м. Париж (Франція), міждисциплінарному семінарі – телемосту «Тромбози та кровотечі: доказова медицина та мультидисциплінарний підхід» м. Київ.

Окрім того було продовжено співробітництво із закладами охорони здоров’я: «Доцентський курс» та виїзний цикл тематичного удосконалення Діагностично-консультативного центру Печерського району м. Києва, тренінг з основ невідкладної медичної допомоги для вчителів, тренінг з серцево-легеневої реанімації для лікарів медичного центру «Verum».

Впроваджено та удосконалюються структурований клінічний іспит (OSCE) у лікарів-інтернів другого року навчання та слухачів передатестаційних циклів, а також прийом практичних навиків у лікарів-інтернів в операційній. Для оцінки базового рівня знань інтернів використовуються тестові завдання, взяті з таких для випускників американських медичних коледжів.

Окрім того слід враховувати організацію наймасштабнішого на теренах України анестезіологічного міжнародного форуму БУС-10 за участі провідних європейських та світових фахівців (22 секційних засідання та стільки ж майстер-класів і воркшопів) та науково-практичної конференції «Тріщинські читання» (за участі понад 200 вітчизняних та закордонних лікарів-анестезіологів) з проведенням «Симуляційної Олімпіади по невідкладним станам» та сателітного майстер-курсу для викладачів SimFact.

На кафедрі у минулому році впроваджені нові форми навчання – симуляційні лекції та заняття у Центрі симуляційних методів навчання НМАПО імені П.Л. Шупика.

Вперше отримана Європейська акредитація Асоціації анестезіологів, перфузіологів та фахівців з інтенсивної терапії України.

У 2018 році вийшли друком «Тлумачний словник з клінічної токсикології» та «Сторінки історії анестезіології України», 45 статей у часописах та 34 тези у збірках матеріалів наукових та науково-практичних форумів. Сформовано окремий випуск часопису «Медицина невідкладних станів» за публікаціями авторів, що є співробітниками кафедри.

На кафедрі захищена одна дисертаційна робота на здобуття наукового звання доктора медичних (О. Галушко). Впродовж року на кафедрі проходили навчання 13 аспірантів та 19 клінічних ординаторів.

Отримано один патент на корисну модель. Отримана нагорода за перше місце у конкурсі наукових доповідей молодих вчених (у рамках Конгресу анестезіологів України).

Лікувальна робота полягала у здійсненні 586 курацій хворих, 3490 консультацій та 4265 анестезій (усього 8341 хворих).

Зазначені показники роботи дозволили кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії вийти на рейтингові позиції серед кафедр НМАПО імені П.Л. Шупика. А показники роботи кафедри говорять про великі потенційні можливості викладачів, що будуть реалізовані ще в більшому обсязі в 2019 році.