Search

 
 

На кафедрі ортопедичної стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика з 02.01.2019 р. по 31.01.2019 р. проходили цикл навчання з ортопедичної стоматології інтерни-стоматологи першого року навчання.

Згідно сучасних уявлень про концепцію післядипломної освіти, програма навчання передбачає проведення як лекційного курсу, так і семінарських та практичних занять. Органічним доповненням теоретичного матеріалу є навчання інтернів методикам виготовлення сучасних ортопедичних конструкцій. На практичних заняттях на кафедрі ортопедичної стоматології лікарі інтерни оволодівають практичними навичками виконання клінічних маніпуляцій, згідно їх переліку.

Аналіз проведеного анкетування засвідчив позитивну оцінку якості навчання слухачами в цілому та потребу в розширенні практичної складової навчальних планів і програм.

На фото. Практичні заняття з лікарями-інтернами проводять доцент кафедри ортопедичної стоматології І. Паливода та куратор циклу інтернатури к.мед.н., асистент Р. Оснач.