Search

 
 

28 січня 2019 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології розпочато проведення циклу тематичного удосконалення «Актуальні медико-екологічні проблеми та шляхи їх вирішення» (куратор – проф. Д. Варивончик).

На циклі навчається 14 слухачів. Навчальний цикл розраховано на науковців, які працюють в галузі медичних і біологічних наук в напрямку профілактичної медицини. 

Метою навчального циклу є поглиблення знань слухачів з сучасних проблем медичної екології та шляхів їх вирішення, методології викладання медичної екології під час підготовки докторів філософії в аспірантурі.

Під час циклу слухачі набувають та поглиблюють знання з актуальних проблем медичної екології: «Екологічна політика», «Забруднення довкілля», «Біологічна небезпека», «Глобальні кліматичні зміни», «Метеопатичні реакції», «Екологічно-залежні захворювання» та ін.

Під час навчання використовуються  матеріали «TEDx», Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міжнародної метеорологічної організації, Програми ООН з навколишнього середовища та ін. Практичні заняття проводяться на базі наукових та клінічних підрозділів кафедри в ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України».