Search

 
 

Науково-дослідна робота є невід'ємною частиною навчального процесу в сучасному навчальному закладі вищої освіти. Саме поєднання навчально-педагогічної та наукової діяльності викладачів, із залученням до цього процесу клінічних ординаторів та аспірантів, сприяє формуванню наукової школи і формує компетентних фахівців.

До того ж, одним з основних напрямків в роботі кафедри є формування, розвиток навичок дослідницької діяльності в учнів.

На думку цілого ряду авторів, роботи яких присвячені вивченню науково-освітніх процесів, науку можна описати як «... складну, таку що самоорганізується і розвивається мережа вчених, проектів, робіт та ідей». При цьому, як зазначається в подібних роботах, все більша кількість наукових розробок виконуються невеликими групами, ефективність яких за інноваційною складовою, часом перевершує дослідження, які проводяться великими колективами.

Провівши аналіз подібних організаційно-рекомендаційних дослідних робіт, на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика, були сформовані окремі наукові групи, які включають викладачів, клінічних ординаторів та аспірантів, метою яких є проведення наукових досліджень і вирішення конкретної наукової проблематики. Робота цих груп прив'язана до наукової тематики Академії та затверджена в МОЗ України.
Результати роботи даних наукових досліджень в цьому році були спрямовані на один з найбільших європейських конгресів, який проводить Європейська Асоціація Анестезіологів (м. Відень, Австрія). З 7 спрямованих тез, до доповідей було прийнято 6 робіт.

До того ж результати спільних досліджень з польськими колегами, в цьому році прийнято до доповіді на третю міжнародну конференцію Європейської Наукової Академії (м. Бонн, Німеччина).
Дані результати, безсумнівно є важливими в оцінці наукової діяльності кафедри, а представлення результатів досліджень на міжнародних наукових форумах, безсумнівно буде сприяти появі нових ідей і прийняття нових рішень важливих наукових проблем і задач.