Search

 
 

Кафедра медицини катастроф і військово-медичної підготовки Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика планує запровадити нову програму  навчання «Медична допомога жертвам після масових подій». 

Ця програма заснована в Швеції під назвою   MacSim. У рамках цієї програми  генерується реалістичний профіль жертви для моделювання медичної катастрофи на основі медичної експертизи (картки жертв). Модель медичного реагування буде представлена  як на до госпітальному, так і ранньому госпітальному етапах. До викладання курсу будуть залучені науково-педагогічні працівники кафедри, які сертифіковані  MRMI (Medical Response to Major Incident).

21 січня 2019 року, під керівництвом професора Г. Рощіна, відбулося засідання кафедри на якому обговорені результати підготовки лікарів у 2018 році та корекцію навчальних планів на 2019 рік. Особливу увагу було приділено  планам реагування системи охорони  здоров'я на  техногенні, соціальні та природні катастрофи, деконтамінацію та надання медичної допомоги згідно з базовими та розширеними програмами підтримки життя. Відповідно до цих програм на кафедрі  у 2018 році стажувалося 3500 лікарів, за що кафедра  була відзначена  керівництвом Академії.