Search

 
 

Рецензування статей в наукових журналах є найважливішим етапом у розгляді робіт, які направляються на публікацію в журналах. З цією метою до рецензування залучаються провідні фахівці з різних країн світу, що володіють знаннями саме в галузі тих проблем, які розглядаються в статті.

Хоча рецензування є неоплачуваною роботою, залучення в якості експерта і рецензента є показником визнання наукового співробітника. Рецензування завжди проходить анонімно, тобто автори статті ніколи не знають імені рецензента. Понад те, зазвичай до рецензування в наукових журналах залучаються 2 - 3, а іноді і більше фахівців для складання об'єктивної картини про якість публікації. У провідних наукових журналах ймовірність прийняття статті до друку становить не більше 15 – 20 %, тому рецензування має бути свідомим, дуже вимогливим і суворим.

Протягом року головні редактори провідних наукових журналів неодноразово  запрошували до рецензування статей завідувача кафедри діабетології Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика  професора Бориса  Маньковского. Так, протягом останнього місяця ним прорецензовано статті, спрямовані на розгляд в такі престижні наукові журнали, як Diabetes (США) і Diabetic Medicine (Великобоітанія). Рівень так званого impact factor цих журналів, тобто кількість цитувань однієї статті, дуже високий. Так, для журналу Diabetes цей показник становить понад 7,5. Тому вимоги до статей дуже високі. Процес рецензування документується в спеціальній системі Publons, у якій ведеться облік кількості рецензій, проведених експертом.

Залучення співробітника кафедри діабетології до рецензування статей у таких авторитетних наукових журналах свідчить про його активну діяльність у світових наукових дослідженнях в області діабетології.