Search

 
 

Практична підготовка лікарів-інтернів досягається шляхом систематичної та активної участі молодих лікарів в діагностичній і лікувальній роботі, обходах, інших видах практичної діяльності в анестезіології та інтенсивній терапії.

Сучасні умови підготовки фахівців диктують необхідність більш глибокого підходу до їх практичної підготовки. Особливо це стосується ситуацій з прийняттям рішень та безпосередніх практичних дій лікаря при роботі з пацієнтами, що знаходяться в критичному стані. Проте підготовка фахівців з даного питання обмежена багатьма чинниками, зокрема неможливістю практичної ілюстрації усього різноманіття клінічних ситуацій, морально-етичними та законодавчими обмеженнями.

У своїх дослідженнях С. Seymour і співавт., ясно показали практичну освітню цінність симуляційного моделювання для хірургічних спеціальностей, продемонструвавши, що симуляційні методи навчання скорочують час роботи хірургів при виконанні лапароскопічної холецистектомії на 29% і зменшують кількість помилок на 85%.

Дані методи навчання повинні займати значне місце і в підготовці майбутніх лікарів-анестезіологів.
  

Виходячи з цього, на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика, 11 січня 2019 р. було проведено чергове симуляційне навчання з важливої клінічної проблеми «Масивна крововтрата в хірургії». Проведенню заняття передувала лекція з цієї проблеми, яку прочитав завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, професор О. Лоскутов.

Були продемонстровані технічні аспекти з профілактики, діагностики та здійснення невідкладних лікувальних заходів на манекенах з повним моделюванням клінічної ситуації.

Як відзначили лікарі-інтерни, відвідування подібних занять допомогає закріпленню практичних навичок та готує до прийняття правильних рішень у екстремальних клінічних умовах, коли на прийняття рішення і здійснення маніпуляції часу обмаль і значною мірою вирішує швидкість та якість дій анестезіолога.