Search

 
 

З 10 січня 2019 року кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології на базі Дніпропетровської обласної лікарні імені І. І. Мечникова  розпочалось проведення 1-місячного очно-заочного  циклу тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (куратор циклу – старший викладач А. Мішенін).

Дистанційні заняття проводить завідувач кафедри проф. Д. Варивончик. На циклі навчається 32 лікаря, що працюють в закладах охорони здоров’я м. Дніпро та Дніпропетровської області.

Під час циклу слухачі набувають нові знання щодо організаційних змін, які відбуваються у системі медичних оглядів працюючого населення, згідно з вимогами Держпраці України, поглиблюють знання з критеріїв експертного встановлення професійних та виробничо-зумовлених захворювань, відпрацьовують практичні навички з організації та проведення медичних оглядів працюючих у шкідливих умовах праці тощо. 

Набуття лікарями-спеціалістами комісій з медичних оглядів сучасних знань та навичок з питань медицини праці дозволить значно покращити якість вторинної профілактики виробничо-зумовленої й професійної патології серед працюючих в шкідливих та небезпечних умовах Дніпропетровської області.