Search

 
 

Однією із стратегічних цілей модернізації вітчизняної системи освіти – підвищення її конкурентоспроможності на міжнародному просторі та інтеграція української науки в європейську систему науково-дослідницької діяльності.

Однією із стратегічних цілей модернізації вітчизняної системи освіти – підвищення її конкурентоспроможності на міжнародному просторі та інтеграція української науки в європейську систему науково-дослідницької діяльності.

Проведення спільних досліджень та розробок, на сучасному етапі, є однією з плідних форм міждержавної взаємодії.

Ключовими напрямками міжнародного співробітництва для розвитку наукового сектора є мобільність дослідників і фахівців, залучення провідних вчених до проведення досліджень, розвиток інституційної мобільності і підтримка молодих дослідників. У свою чергу, розвиток молодого покоління вчених і «омолодження» української науки є актуальними завданнями розвитку наукового сектора.
Щодо цього на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії, при активній і всебічній підтримці наукового сектора Академії (керівник - проректор з наукової роботи, д.мед.н., проф. Н. Савичук) проводиться активна робота.
Одним з результатів такої співпраці стала спільна робота, виконана аспірантом кафедри О. Мазуренко (який за програмою академічної мобільності виконує набір наукового матеріалу в Сілезському центрі хвороби серця (Польща), представників польської клініки і професорів кафедри анестезіології (зав. каф., проф. О. Лоскутов і проф. Л. Згржебловська).

Роботу присвячено вивченню геморагічних та тромбоемболічних ускладнень в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з імплантованими приладами механічної підтримки лівого шлуночка і виявлення оптимальних схем антикоагулянтної терапії.
Дані операції є високотехнологічними та трудомісткими і в Україні виконуються поки тільки в Інституті серця МОЗ України проф. Б. Тодуровим. Тому узагальнення досвіду при лікуванні подібного контингенту пацієнтів безсумнівно принесе користь як польській, так і українській стороні.

 Результати спільного дослідження підготовлені до публікації в одному з провідних українських видань.
З нашої точки зору, подібна робота представляє не лише великий науковий інтерес, а й спрямована на розвиток і стимуляцію фундаментальних досліджень, орієнтованих на створення технологічних нововведень у медичній галузі.