Search

 
 

13 грудня 2018 року в Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки  відбулося чергове засідання школи-семінару «Проблеми біоетики та фізика живого» за участю викладачів та студентів НМАПО імені П.Л. Шупика та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У засіданні взяв участь доцент кафедри філософії Академії, к. філос. н. Борис Остапенко.

Тема засідання: «З життя комах і людей або «Що таке колективний (ройовий) розум?». Були обговорені такі науково-популярні питання: якою є роль комах в житті людства; якими є механізми колективного (ройового) та індивідуального розуму у комах та вищих тварин, як вони проявляються; яке значення має вивчення цих механізмів для розвитку науки та соціуму, для медичної діяльності та освіти?

У міні-спектаклі та відеоматеріалах була розкрита тема семінару, зокрема проаналізована роль колективного (ройового) та індивідуального розуму комах та вищих тварин. Студенти разом з викладачами обговорили такі твори, як «З життя комах» Карла Чапека, «Метаморфози» Фанца Кафки, проаналізували наукові праці вчених У. М. Вілера, Ж. Рєзнікової та Т. Сидорової, присвячені даній проблематиці.

Найважливішим висновком дискусії школи-семінару стали необхідність: 1)  розвитку компетенції самостійного морального судження у студентів; 2)  розвитку здатності студентів до конструктивного сприйняття неочікуваної та негативної  інформації для переоцінки свого життя; 3) втілення знання про механізми співвідношення колективного та індивідуального розуму, екологізацію та гуманізацію соціуму в медичну практику та освіту.