Search

 
 

У сучасній реаніматології однією з ключових проблем є боротьба з гіпоксією, яка викликана дефіцитом кисню, і є фазовим процесом, залежним від тяжкості і (або) тривалості аноксичного впливу, що призводить до комплексу функціонально-метаболічних порушень в клітині. В даний час доведено, що будь-який критичний стан супроводжується дефіцитом доставки / споживання кисню. Тому, розробка препаратів і методик, спрямованих на профілактику та лікування ішемічних ушкоджень органів і систем, в даний час є актуальним і непростим завданням.

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії проводить активну роботу по вивченню даного питання і розпочала другу серію гострих експериментів в рамках НДР «Розробка способів фармакологічного захисту організму від різних видів тканинної гіпоксії». Дослідження проводились на базі віварію НМАПО імені П. Л. Шупика (завідувач А. Задніпрян).

Серія гострих експериментів була присвячена дослідженню ряду нових речовин  із групи конденсованих індолів, що теоретично мають антигіпоксичні властивості. Дослідження проводили під керівництвом завідувача кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, професора, д.мед.н. О. Лоскутова. У наукову групу входили доценти Д. Дзюба, О. Дружина, клінічні ординатори кафедри М. Болюк, Р. Єфіменко та інтерни кафедри. Особливу подяку за допомогу кафедра висловлює кардіохірургу ДУ «Інститут серця МОЗ України» к мед.н. В. Дем’янчуку.

Лабораторним тваринам, в умовах інтравенозної анестезії, проводилась перфузія розчинів дослідних речовин у коронарні судини, для визначення їх ефективності в плані антигіпоксичного захисту. В ході експерименту виконано забір гістологічного матеріалу у 8 груп дослідження.

У роботі планується отримати науково обґрунтовані теоретичні та практичні результати, які будуть мати безумовний інтерес і сприяти розвитку представлень про збереження життєздатності організму в аноксичному періоді.