Search

 
 

18 грудня 2018 року відбувся міжкафедральний семінар профільних кафедр: ортопедії і травматології №2, ортопедії і травматології №1, кафедри торакальної хірургії та пульмонології, променевої діагностики відповідно до наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 17.12.2018 №5070.

На засіданні обговорювали дисертаційну роботу здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук, асистента кафедри ортопедії і травматології №2 Ладики Вікторії Олександрівни на тему: «Хірургічна тактика лікування відкритих переломів кісток гомілки із значним пошкодженням м’яких тканин» за спеціальністю 14.01.21 – травматологія та ортопедія. Науковий керівник: д.мед.н., професор Анкін Микола Львович, завідувач кафедри ортопедії і травматології №2.

Дисертант висвітила актуальність проблеми, мету та завдання дослідження, наукову новизну дисертаційної роботи, послідовно представила основні результати дослідження, зазначила основні висновки, які випливають з результатів досліджень, виклала теоретичне та практичне значення дисертаційної роботи. В. Ладика підкреслила, що при хірургічному лікуванні відкритих переломів кісток гомілки із значним пошкодженням м'яких тканин доцільно застосовувати етапне хірургічне лікування, яке полягає у виконанні первинної і повторної хірургічних обробок, первинної зовнішньої і вторинної внутрішньої фіксації, і етапному закритті ран і дефектів м'яких тканин. Також відмічено, що для виявлення раннього запального процесу у пацієнтів з відкритими переломами кісток гомілки ІІІ ступеня за класифікацією Густило-Андерсен, рекомендується визначати рівень СРБ та ІЛ-6 на 3, 7 і 14 добу після хірургічного втручання.

Отже, впровадження результатів даного дисертаційного дослідження надасть можливість підвищити ефективність хірургічного лікування відкритих переломів кісток гомілки ІІІ ступеня за класифікацією Густило-Андерсен, дозволить знизити рівень ускладнень та інвалідизації у даних пацієнтів.

Дисертаційна робота отримала позитивну оцінку рецензентів професора О. Мовчана – професора кафедри ортопедії і травматології №1 та професора О. Радомського – професора кафедри ортопедії і травматології №2.

В обговоренні дисертації взяли участь: д.мед.н. професор кафедри ортопедії і травматології №2 В. Попов, д.мед.н., професор кафедри торакальної хірургії та пульмонології П. Сокур, д.мед.н., професор кафедри променевої діагностики Т. Бабкіна, д.мед.н., професор кафедри ортопедії і травматології №2 І. Зазірний, к.мед.н. доцент кафедри ортопедії і травматології №2 Ю. Марухно, к.мед.н. асистент кафедри ортопедії і травматології №2 Т. Петрик, к.мед.н. асистент кафедри ортопедії і травматології №2 В. Ковальчук, які зазначили, що дисертаційна робота В. Ладики є завершеною цілісною науковою працею і  має як практичне значення, так і беззаперечну наукову новизну.

Робота рекомендована для подання у спеціалізовану вчену раду.