Search

 
 

27 грудня 2018 року відбулось заключне в цьому році засідання постійнодіючої комісії з клінічної роботи вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика, яка засідала у оновленому складі. Рішенням вченої ради Академії до складу комісії було введено Крутя Анатолія Григоровича - виконувача обов’язків директора Стоматологічного практично-навчального медичного центру, Паливоду Ігоря Івановича - голову комісії з лікувальної роботи Інституту стоматології, Ковальчука Олександра Івановича - начальника відділу моніторингу якості діяльності.

Обговорювались питання, що стосувались реорганізації Стоматологічного практично-навчального медичного центру, яка повинна бути завершена 02.02.2019 р. А. Круть доповів про ситуацію з реорганізацією та про діяльність Центру за поточний період. Завідувач сектору з лікувальної роботи та взаємодії з клінічними кафедрами доцент Е. Мурзіна поінформувала про результати впровадження системи звітів про навантаження з лікувально-діагностичної роботи, які успішно введені у діяльність всіма кафедрами.

Підведено підсумки введення нових методів програмного забезпечення для обрахування клінічного навантаження пілотними кафедрами, підтримано їх позитивний досвід і запропоновано з 2019 року всім кафедрам введення у роботу цієї програми для обрахування обсягів клінічної роботи. Представлено також позитивний досвід впровадження системи звітів окремих кафедр Академії та визначено кафедри, що входять до групи ризику. Так до цього часу, як і у попередньому році,  річні звіти не представили дві кафедри Академії – кафедра хірургії та трансплантології (зав.каф. чл.–кор. НАМН України професор О. Усенко) та кафедра акушерства, гінекології та перинатології (зав.каф. доц. О. Горбунова).

Обговорено також актуальну тему щодо розширення мережі клінічних баз Академії. На сьогодні ми маємо 230 клінічних баз, що на 13 більше, чим у попередньому році. В основному - це зростання відбувається за рахунок приватних закладів охорони здоров’я. Гострота питання розширення мережі клінічних баз за рахунок приватних закладів зумовлена тим, що це дає можливість слухачам отримувати знання і практичні навички із застосуванням сучасного дороговартісного обладнання. Комісія наголосила на необхідності дотримання профільності закладу напрямку діяльності кафедри, а також потужності закладу охорони здоров’я, де передбачається розгортати клінічну базу кафедри, з можливістю проведення на його базі навчально-педагогічного та лікувального процесів співробітниками кафедри із залученням слухачів.

Комісією також обговорено питання щодо формування плану закупівлі медичного обладнання у 2019 році. Узгоджено принципи включення заявок кафедр до плану закупівель, а саме - позитивне сальдо кафедри у отриманих коштах на рахунок Академії за навчально-педагогічну та наукову діяльність та витрачених коштів на нарахування заробітної плати співробітникам кафедри, які працюють за спецфондом. На сьогодні потреби у коштах на закупівлю обладнання, згідно заявок поданих 25 кафедрами, становлять понад 20 млн. грн., що не може бути забезпечено Академією з огляду на відсутність достатнього фінансування та низьких тарифів освітніх послуг, які надаються НМАПО імені П.Л. Шупика. Також одним з пріоритетів у закупівлях витратних матеріалів та обладнання є забезпечення потреб закладів охорони здоров’я Академії.

Обговорювалось також актуальна проблема клінічної роботи у сучасних умовах. Завідувач кафедри інфекційних хвороб НМАПО імені П.Л. Шупика професор О. Дуда поінформував про особливості сьогоднішнього епідеміологічного процесу з кором, підходами до профілактики, діагностики, клініки та лікування. Попередив лікарів про необхідність імунізації від кору, особливо дітей і молоді, які мають порушення у календарі імунізації і є найбільш уразливою групою населення. Також професор зазначив про специфічну клініку сучасного перебігу кору. Комісією прийнято рішення про підготовку матеріалів по кору на сайт Академії, що доручено профільній кафедрі.