Search

 
 

На кафедрі громадського здоров’я закінчує свою роботу найтриваліший чотиримісячний цикл 2018 року - спеціалізація за фахом «Загальна гігієна» (куратор – доцент Л. Авраменко).

Цикл проходив у ювілейний рік століття створення НМАПО імені П. Л. Шупика, що надало іскри мотивації та настрою працювати відповідальніше та інтенсивніше. Слухачі циклу змогли приєднатися до роботи науково-практичної конференції з міжнародною участю на честь сторіччя з дня заснування Академії та взяли участь в обговоренні питань сучасного розвитку профілактичного напряму охорони здоров’я під час профільної конференції, що була організована науковцями інституту громадського здоров’я. Все це стало вагомим внеском у посилення теоретичного блоку навчання та посилення навичок використання наукових підходів у діяльності лікарів-практиків.

Цікавою нагодою професійного вдосконалення стало заняття на заводі «Енергія» https://nmapo.edu.ua/n/nov/p/3736-shliakh-do-ekolohichnykh-standartiv-iakosti-iso-140012015

За умов обмежених ресурсів, викладачі кафедри створили максимально сприятливі умови до навчання слухачів: практичні заняття з використанням відеоматеріалів (доц. Н. Дубова, ст. викл. Я. Першегуба), лекції тільки з мультимедійним супроводом та детальним розглядом ключових питань, запрошення провідних фахівців-практиків для передачі найкращого професійного досвіду у вирішенні практичних, повсякденних завдань превентивної медицини, залучення слухачів до детального обговорення оновленої програми навчання та інструментів контролю, можливість користуватися комп’ютерною тестовою базою тощо.

З урахуванням сучасних тенденцій реформування галузі охорони здоров’я та основного напряму діяльності кафедри, слухачі були ознайомлені з основними завданнями розвитку системи громадського здоров’я в Україні та формуванням політики громадського здоров'я на сучасному етапі. Стратегічні аспекти розвитку галузі та міжнародний досвід з цього питання був адаптований до відповідних тем навчального плану (професор І. Хоменко).

Враховувались побажання слухачів. Наприклад, до теми використання статистичних методів дослідження в практичній діяльності лікарів-практиків, було проведено додаткове практичне заняття щодо можливостей використання програми Excel (доцент Н. Захарова).

Серйозне та відповідальне обговорення підсумків навчання, аналіз досягнень та практичні побажання щодо подальшого вдосконалення освітнього процесу відбулися після складання іспитів під час заключної конференції.

Слова подяки лікарів-практиків професорсько-викладацькому складу кафедри – це не лише визнання професіоналізму та якості навчання, це й сердечність у людській підтримці, можливість побачити та впевнитися у власному професійному майбутньому. Ці слова не стали остаточною крапкою у навчанні, це лише проміжна межа у професійній співпраці науковців та практиків на просторах безперервного професійного розвитку.