Search

 
 

17 грудня 2018 р. у Києві відбулась урочиста презентація українського перекладу 3го видання «Білої Книги з фізичної та реабілітаційної медицини в Європі» (3rd edition of The White Book of Physical and Rehabilitation Medicine in Europe). Ця подія ознаменувала відкриття XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: впровадження мульти-професійного підходу на етапах реабілітації» (17 - 18.12.18).

«Біла книга з фізичної та реабілітаційної медицини в Європі» є довідником для лікарів європейських країн. Це результат співпраці Європейських органів з фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ): Європейської академії реабілітаційної медицини (ЄАРМ), Європейського товариства ФРМ (ЄТФРМ), Секції ФРМ Європейського союзу медичних спеціалістів (Секція ФРМ ЄСМС), Європейського коледжу ФРМ (в особі Ради ФРМ ЄСМС), які об’єднались у продуктивний альянс. До написання «Білої Книги» долучились 117 колег з 35 країн Європи та світу.

«Біла книга» визначає фізичну та реабілітаційну медицину, як первинну медичну спеціальність, що існує у всіх європейських країнах. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини на відміну від інших медичних спеціальностей, зосереджується на функціонуванні особи, при тому продовжуючи мати тісні зв’язки з фахівцями, що займаються лікування органів та систем організму. Головною метою реабілітації є поліпшення функціонування осіб з обмеженням життєдіяльності.

У «Білій книзі» представлені базові визначення та концепції ФРМ, обґрунтована важливість реабілітації для окремих осіб та суспільства в цілому, представлені основи ФРМ, історія спеціальності, структура та діяльність організацій ФРМ у Європі, висвітлений обсяг знань і практичних навичок лікаря ФРМ, сфера клінічних компетентностей ФРМ, місце спеціальності ФРМ у системах охорони здоров'я та суспільстві, освіта та безперервний професійний розвиток лікарів ФРМ, специфіку наукових досліджень у галузі ФРМ, майбутнє та перспективи розвитку ФРМ.

«Біла книга з ФРМ у Європі» має на меті створення уніфікованих підходів для європейських країн, інформування осіб, що приймають рішення на європейському та національному рівнях, пропозиції освітніх матеріалів для викладачів і лікарів ФРМ, інформування про ФРМ медичної спільноти, інших фахівців з реабілітації та громадськості.

Перше видання «Білої Книги з ФРМ» вийшло з друку в 1989 р., друге видання – у 2006 - 2007 рр., третє видання було презентоване в травні 2018 р. на 21му Європейському Конгресі з фізичної та реабілітаційної медицини, що відбувся  у Вільнюсі (Литва) (http://www.utfrm.com.ua/news_258/ ). Переклад українською мовою третього видання «Білої книги» є першим перекладом на національну мову серед країн-членів Секції та Ради ФРМ ЄСМС. Відповідно до ліцензії на переклад, отриманої Українським Товариством ФРМ від Альянсу Європейських Органів ФРМ (http://www.utfrm.com.ua/news_257/), «Біла книга» надрукована в «Українському журналі фізичної і реабілітаційної медицини».

Публікація «Білої Книги з ФРМ у Європі» українською мовою є ще одним важливим кроком на шляху до створення системи медичної реабілітації в Україні, сприятиме запровадженню нової лікарської спеціальності «фізична та реабілітаційна медицина», вивченню та впровадженню європейського досвіду щодо мультипрофесійного підходу в організації реабілітаційної допомоги.