Search

 
 

На засіданні вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, яке відбулося 12 грудня 2018 р. одним із питань порядку денного був розгляд нової редакції Положення про науково-організаційний відділ Інституту сімейної медицини, яке було одноголосно підтримано та введено в дію наказом ректора академії від 13.12.2018 № 5019.

Відділ було створено наказом НМАПО імені П. Л. Шупика у 2013 р. Першим керівником відділу призначено професора Олега Шекеру, в подальшому на цій посаді працювала професор Наталія Медведовська, а сьогодні організовує діяльність відділу Анатолій Жестерьов. Основними завданнями відділу є координація розвитку первинної медичної допомоги та науково-методичної супровід впровадження сімейної медицини в Україні.

На протязі 2013-2018 рр. працівниками відділу проведено значну роботу щодо організації та впровадження первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини. Зокрема, за їх безпосередньою участі в академії запроваджено інформаційно-аналітичний бюлетень «Сімейна медицина», яких за цей час вийшло 22 номери, в яких медична спільнота інформується з актуальних питань розвитку сімейної медицини в Україні та здійснюється моніторинг навчального процесу та виконання наукових досліджень, як працівниками Інституту, так і профільними кафедрами інших навчальних закладів держави. Примірники цього бюлетеня щоквартально розсилаються до департаментів охорони здоров᾽я обласних державних адміністрацій та вищих медичних навчальних закладів України. Працівниками відділу здійснюється постійний супровід повсякденної діяльності кафедр Інституту та моніторинг результатів роботи профільних кафедр ВМНЗ України.

На сьогодні підготовлено та надруковано 15 навчальних посібників Серії «Сімейна медицина» до підготовки яких співробітники відділу доклали значних організаційних зусиль. Навчальні посібники є невід’ємним елементом безперервної післядипломної медичної освіти за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина». У 2018 році вперше в Україні, за безпосередньою участю кафедр та науково-організаційного відділу  Інституту було проведено очно-заочний цикл ТУ з елементами дистанційного навчання «Актуальні питання організації та надання первинної медичної допомоги при найбільш поширених захворюваннях», який охопив 5 регіонів України. Співробітниками відділу тривалий час проводиться кропітка робота щодо реєстрації фахових журналів, головні редактори, яких є представники Інституту сімейної медицини, в наукометричну базу «Scopus».

За цей період були підготовлені проекти чисельних наказів МОЗ України, але одним з головних здобутків відділу є участь в розробці проекту Закону України «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини».

Сьогодні Інститут сімейної медицини та його структурний підрозділ – науково-організаційний відділ вступає в новий етап своєї діяльності. Виконання Законів України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» та «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» потребує постійного моніторингу ситуації з надання первинної медичної допомоги, а також використання зазначеної інформації у безперервній медичній освіті слухачів Академії.